De Poolster

openbaar | dalton

199 leerlingen (2014-2015)
201 leerlingen (2013-2014)
237 leerlingen (2012-2013)
223 leerlingen (2011-2012)
220 leerlingen (2010-2011)
217 leerlingen (2009-2010)
229 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Plejadenplein 40
1033 VL Amsterdam
telefoon (020) 631 58 70
email info@obsdepoolster.nl
website www.obsdepoolster.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs wordt gegeven via de Dalton-principes: "Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking".
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groepen 1 t/m 8 jaarklassen (1 combinatiegroep)
groepsgrootte 18
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (onderbouw) 12:15 (bovenbouw) (woensdag)
leerlingzorg vertrouwenspersoon, zorgbreedteteam: Intern Begeleiders. Samenwerking met externe specialisten, o.a. A.B.C. (schooladviesdienst).
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Real English
huiswerk vanaf groep 3
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Taalactief, Handschrift, Pluspunt, Kidsweek, Een Wereld van verschil, Bij de Tijd, Leefwereld,
schakelklas ja groep 5/6
meer- en hoogbegaafdheid aanbod lessen Spaans en Recht & maatschappij, aanbod Pittige Plustorens methode
taalontwikkeling connect-lezen vanaf groepen 3 en 4, Ralfilezen, voorleesestafette
brede en/of culturele ontwikkeling kunstenaarsbezoek, samenwerking Leerorkest, toepassing methode 'Zing Zo' (o.l.v. vakleerkracht muziek) , aansluiting Steunpunt programma
burgerschap en sociale veiligheid vreedzame school
overige bijzonderheden deelname jump in programma, aanbod techniekonderwijs, technieklokaal

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) tso commissie in eigen beheer
kosten tso € 40,00 per maand (voor 20 strippen, 20 euro voor 10 strippen, 2,50 euro voor losse keer)
nso aanbieder Kindweb/Combiwel, Tinteltuin, Kindercompagnie

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 60,- (per jaar per kind, incl. schoolreis 30 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018