De Indische Buurt School

openbaar | regulier

261 leerlingen (2018-2019)
262 leerlingen (2017-2018)
357 leerlingen (2016-2017)
307 leerlingen (2015-2016)
323 leerlingen (2014-2015)
308 leerlingen (2013-2014)
329 leerlingen (2012-2013)
253 leerlingen (2011-2012)
248 leerlingen (2010-2011)
236 leerlingen (2009-2010)
228 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bankastraat 18
1094 ED Amsterdam
telefoon (020) 665 02 52
email directie@deindischebuurtschool.nl
website https://deindischebuurtschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Dependance
Balistraat 79
1094 JE Amsterdam
(020)-4655263

Onderwijs

beschrijving De Indische Buurt is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht achtergrond of religieuze overtuiging. Het onderwijsaanbod is voortdurend in ontwikkeling, afgestemd op veranderingen in de buurt en de (digitalisering van de) maatschappij. Het team van de Indische Buurt School werkt systematisch aan de eigen professionele cultuur
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT aandacht voor ICT vanaf groep 1, Bee Bot
leerlingzorg schooltandarts, orthopedagoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider, ouder- kind adviseur
lesmethoden Veilig leren Lezen, Taalactief, Nieuwsbegrip, Brandaan, Naut, Meander
taalontwikkeling Weekendstudentproject, Voorleesontbijt, Tutorlezen
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Amsterdam, Leerorkest, kunstschooldag (groep 8), Talententent, museumlessen
religie en rituelen suikerfeest, carnaval, St Maarten en deelname Jaca Cup
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden Leerlab

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (per leerling, 50 euro voor ouders met een Stadspas. Voor groepen 6,7 en 8 komt er een extra bijdrage bij door de schoolreisjes)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-08-2019