De Kraal

openbaar | kunstmagneet

411 leerlingen (2018-2019)
416 leerlingen (2017-2018)
393 leerlingen (2016-2017)
377 leerlingen (2015-2016)
329 leerlingen (2014-2015)
309 leerlingen (2013-2014)
293 leerlingen (2012-2013)
293 leerlingen (2011-2012)
310 leerlingen (2010-2011)
253 leerlingen (2009-2010)
229 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Paradijsplein 2
1093 NJ Amsterdam
telefoon (020) 694 11 38
email info@kunstmagneetschooldekraal.nl
website www.kunstmagneetschooldekraal.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De Kraal is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht religieuze overtuiging of culturele achtergrond. Het onderwijs is gebaseerd op het kunstmagneet concept. Hierbij is veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT er wordt dagelijks met computers gewerkt, ICT coƶrdinator
leerlingzorg er is een zorgcoordinator aanwezig, die overleg voert over de eventuele zorg die nodig is voor een leerling
vreemde talen Engels vanaf groep 6, Hello World
huiswerk mogelijkheid tot deelname weekendstudent en mentorproject
lesmethoden Ik&Ko Taal, Veilig Leren Lezen, Taalactief, Spellingactief, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Schrijven in de basisschool, Wereld in Getallen
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week school
bewegingsonderwijs vanaf groep 3, drie keer per week gym van een vakdocent. Schoolzwemmen vanaf groep 5
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking artotheek en OBA, cultuurcoƶrdinatoren, werkatelier op school, Kraalkoor, samenwerking Rode Loper, kunst schooldag
religie en rituelen Sinterklaas, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest en de 4/5 mei viering
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden vakleerkrachten dans, drama, beeldende vorming en gymnastiek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) onder begeleiding van medewerkers van Give & Gain
nso aanbieder Humanitas en Dynamo

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-08-2019