IKC Zeven Zeeën

openbaar | brede school

213 leerlingen (2014-2015)
243 leerlingen (2013-2014)
237 leerlingen (2012-2013)
218 leerlingen (2011-2012)
227 leerlingen (2010-2011)
200 leerlingen (2009-2010)
201 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Banneplein 111
1034 DM Amsterdam
telefoon (020) 631 68 42
email directie.zevenzeeen@innoord.nl
website ikczevenzeeen.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De school typeert zich als zelfbewust en actief. In de veilige en vertrouwde omgeving van de school voelen de kinderen zich vrij om zelfstandig, samenwerkend, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. De brede school tracht kinderen zowel binnen als buiten schooltijd extra activiteiten aan te bieden op het gebied van kunst, cultuur en sport.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg schoolmaatschappelijk werker, zorgcoördinator, logopediste, remedial teacher, intern begeleider

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 30,00 per maand (voor een strippenkaart van 20x, per losse keer 2 euro)
nso aanbieder BSO Nova Zembla

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 50,- (per kind per jaar, voor groep 8 95 euro meer)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 11-06-2019