Twiske

openbaar | regulier

478 leerlingen (2014-2015)
477 leerlingen (2013-2014)
467 leerlingen (2012-2013)
487 leerlingen (2011-2012)
467 leerlingen (2010-2011)
482 leerlingen (2009-2010)
486 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Pandorinastraat 7-A
1035 VR Amsterdam
telefoon (020) 631 25 40
email directie@twiskeschool.nl
website www.twiskeschool.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De school wil een plek zijn voor kinderen waar in een goede sfeer en op stimulerende wijze aan onderwijsdoelen wordt gewerkt met een team van professionele leerkrachten.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groepen 1 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg schoolarts, intern begeleider, samenwerking met ABC (schoolbegeleidingsdienst).
vreemde talen engels in groep 7 t/m 8, The Team
huiswerk ja, vanaf groep 4 in toenemende mate
lesmethoden Nieuwsbegrip, Veilig Leren Lezen, estafette, Taalverhaal, Wereld in Getallen, Leefwereld, Wijzer door de Wereld, Wijzer door de Tijd
meer- en hoogbegaafdheid aanbod verdiepingsstof, deelname day a week school programma
taalontwikkeling orthotheek
brede en/of culturele ontwikkeling creamiddagen, Bevo- en dramalessen, vakdocent muziek ,methode Zing Zo
religie en rituelen viering Sint Maarten, predikant aanwezig
burgerschap en sociale veiligheid vreedzame school
overige bijzonderheden Taakspel, schoolmelk is mogelijk, sportactieve school, jaarlijkse Fancyfair

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Compagnie
nso aanbieder t Twiske

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 40,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018