De Klimop

openbaar | regulier

179 leerlingen (2014-2015)
164 leerlingen (2013-2014)
166 leerlingen (2012-2013)
200 leerlingen (2011-2012)
225 leerlingen (2010-2011)
244 leerlingen (2009-2010)
262 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Varenweg 6
1031 CB Amsterdam
telefoon (020) 636 81 00
website www.deklimopamsterdam.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De Klimop vindt het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een rol in de ondersteuning bij het lesprogramma. De Klimop wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Zij moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur en geloof.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 18
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze voor alle groepen verschillend tussen 11:30-12:45
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag nvt
leerlingzorg remedial teacher, intern begeleider
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Real English
huiswerk ja, vanaf de bovenbouw
lesmethoden Kototaal, Wereld in Getalen, Taal op maat, Met woorden in de weer, Veilig leren lezen, Stap door, Tekstverwerken, Pennenstreken, Wegwijzer, een zee van tijd, Natuurlijk
schakelklas ja, in groep 3
meer- en hoogbegaafdheid aanbod extra oefenstof
brede en/of culturele ontwikkeling groep 5 t/m 8 leert instrument bespelen, vakdocent zang, deelname Hallo Muziek project
burgerschap en sociale veiligheid deelname vreedzame school, pestprotocol
overige bijzonderheden sportactieve school, deelname Jump in programma, klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Nogalwiedes

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 20,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018