De Piramide

openbaar | regulier

128 leerlingen (2014-2015)
134 leerlingen (2013-2014)
142 leerlingen (2012-2013)
148 leerlingen (2011-2012)
150 leerlingen (2010-2011)
173 leerlingen (2009-2010)
173 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Houdringe 2
1025 BA Amsterdam
telefoon (020) 636 59 54
email directie.piramide@innoord.nl
website www.piramideschool.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De Piramide wil zich onderscheiden door extra aandacht voor sport, doet mee aan het Jump In programma en heeft het certificaat voor 'Sportactieve school'.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg begeleiding bij dyslexie, medewerker bureau jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, intern begeleider, remedial teacher, orthotheek
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Hello World
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Pluspunt 3, Blits, Taal/Spelling in Beeld, Veilig leren lezen, Estafette, Lezen in beeld, Pennenstreken, Naud, meander, Brandaan, Wijzer op weg
burgerschap en sociale veiligheid pestprotocol OOK-pedagogisch, sportactieve school certificering, deelname jump in programma
overige bijzonderheden ondersteuning door iPadgebruik, sportactieve school certificering, deelname Jump In programma

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kinderopvang Compagnie
nso aanbieder BSO De Zeester

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 30,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-04-2019