De Punt

openbaar | regulier

425 leerlingen (2018-2019)
424 leerlingen (2017-2018)
422 leerlingen (2016-2017)
399 leerlingen (2015-2016)
393 leerlingen (2014-2015)
429 leerlingen (2013-2014)
448 leerlingen (2012-2013)
465 leerlingen (2011-2012)
456 leerlingen (2010-2011)
471 leerlingen (2009-2010)
463 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kwelderweg 5
1069 VP Amsterdam
telefoon (020) 619 97 43
email info@obsdepunt.nl
website www.basisschooldepunt.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Punt is een openbare school en typeert zich als een buurtschool voor iedereen 'waar werken en leren met plezier' voorop staat.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
ICT laptops en tablets in de klas
leerlingzorg De school kan een aangepast arrangement aanvragen als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling.
vreemde talen Take it Easy, Early Start
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Lijn 3, Estafette, Nieuwsbegrip, Taal Actief, Klinkers, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Binnenste buiten, Grenzeloos, Eigentijds
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
religie en rituelen viering van Kerstmis en Suikerfeest
burgerschap en sociale veiligheid Goed gedaan
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Brood & Spelen verzorgt de opvang
nso aanbieder naschoolse activiteiten op school en in Buurthuis De Aker

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 20,- (exclusief schoolreis 30 euro, groep 8 schoolkamp 75 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-04-2019