De Punt

openbaar | regulier

425 leerlingen (2018-2019)
424 leerlingen (2017-2018)
422 leerlingen (2016-2017)
399 leerlingen (2015-2016)
393 leerlingen (2014-2015)
429 leerlingen (2013-2014)
448 leerlingen (2012-2013)
465 leerlingen (2011-2012)
456 leerlingen (2010-2011)
471 leerlingen (2009-2010)
463 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kwelderweg 5
1069 VP Amsterdam
telefoon (020) 619 97 43
email info@obsdepunt.nl
website www.basisschooldepunt.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Punt is een openbare school en typeert zich als een buurtschool voor iedereen 'waar werken en leren met plezier' voorop staat. Het onderwijs stimuleert een brede ontwikkeling van kinderen. Door middel van moderne methodes en vernieuwend en uitdagend onderwijs, verzamelen de leerlingen kennis, verkennen ze hun talenten en creativiteit en ontwikkelen ze sociale vaardigheden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
ICT laptops en tablets in de klas
leerlingzorg remedial teacher
vreemde talen Take it Easy, Early Start
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Lijn 3, Estafette, NieuwsbegripXL, Taal Actief 4, Klinkers, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Blink, Wijzer door het verkeer
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziek in samenwerking met Muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid Goed gedaan
overige bijzonderheden schooltuinen, schoolzwemmen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Brood & Spelen
nso aanbieder Buurthuis De Aker verzorgt naschoolse activiteiten

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 20,- (exclusief schoolreis 30 euro, groep 8 schoolkamp 75 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 24-10-2019