De Osdorpse Montessorischool

openbaar | montessori

284 leerlingen (2018-2019)
287 leerlingen (2017-2018)
293 leerlingen (2016-2017)
291 leerlingen (2015-2016)
293 leerlingen (2014-2015)
294 leerlingen (2013-2014)
282 leerlingen (2012-2013)
283 leerlingen (2011-2012)
278 leerlingen (2010-2011)
273 leerlingen (2009-2010)

Contact

adres Hoekenes 59
1068 MR Amsterdam
telefoon (020) 619 09 14
email oms@obs-oms.nl
website www.osdorpsemontessorischool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Osdorpse Montessorischool is een openbare school basisschool. Het onderwijs is gebaseerd op het Maria Montessori concept en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT computers in de klas
leerlingzorg Steunpunt Passend Onderwijs West, logopedist, specialist hoogbegaafdheid, gedragsspecialist
lesmethoden Taal Doen!, Da Vinci
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
taalontwikkeling leerlab taal
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht drama
burgerschap en sociale veiligheid vakleerkracht filosofie
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder naschoolse activiteiten

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief schoolreis 25 euro voor onder- en middenbouw, 65 euro bovenbouw )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 24-10-2019