De Globe

openbaar | regulier

307 leerlingen (2018-2019)
294 leerlingen (2017-2018)
308 leerlingen (2016-2017)
305 leerlingen (2015-2016)
320 leerlingen (2014-2015)
298 leerlingen (2013-2014)
287 leerlingen (2012-2013)
323 leerlingen (2011-2012)
308 leerlingen (2010-2011)
285 leerlingen (2009-2010)
250 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Evertsweertplantsoen 3
1069 RK Amsterdam
telefoon (020) 410 16 27
email info@obs-deglobe.nl
website www.obs-deglobe.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Globe is een openbare school en staat open voor alle kinderen ongeacht achtergrond en levensovertuiging. De school wil een afspiegeling van de buurt zijn waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:35
eindtijd lange dag 14:05
ICT laptops in de klas
leerlingzorg
huiswerk vanaf groep 5 één keer per week
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School, plusklas
taalontwikkeling intensieve leesbegeleiding
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Allkidsz, Ons Dorpje, Caleido Kidzz, 't Zonnehoekje

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,- (groep 1 t/m 7, leerlingen die na januari starten 40 euro, groep 8 25 euro excl kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-09-2019