De Globe

openbaar | regulier

294 leerlingen (2017-2018)
308 leerlingen (2016-2017)
305 leerlingen (2015-2016)
320 leerlingen (2014-2015)
298 leerlingen (2013-2014)
287 leerlingen (2012-2013)
323 leerlingen (2011-2012)
308 leerlingen (2010-2011)
285 leerlingen (2009-2010)
250 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Evertsweertplantsoen 3
1069 RK Amsterdam
telefoon (020) 410 16 27
email info@obs-deglobe.nl
website www.obs-deglobe.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Globe is een openbare school en staat open voor alle kinderen ongeacht achtergrond en levensovertuiging. De school wil een afspiegeling van de buurt zijn waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:35
eindtijd lange dag 14:05
ICT laptops in de klas, Rekentuin en Taalzee
leerlingzorg Er zijn twee IB-ers om leerkrachten in leerlingen te ondersteunen. Bij het Zorg Breedte Overleg wordt er met verschillende deskundigen gekeken naar hulpvragen van leerkrachten of leerlingen.
vreemde talen in groep 7 en 8, Real English
huiswerk vanaf groep 5
lesmethoden Piramide, Taal verhaal, Alles Telt, Wereld in Getallen, Wijzer, Tekst verwerken, Estafette
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School, plusklas
taalontwikkeling intensieve leesgeleiding
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden leerorkest, schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Allkidsz, Ons Dorpje, Caleido Kidzz, 't Zonnehoekje

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (exclusief schoolkamp 25 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-06-2018