IJdoornschool

openbaar | regulier

310 leerlingen (2017-2018)
304 leerlingen (2016-2017)
320 leerlingen (2015-2016)
332 leerlingen (2014-2015)
346 leerlingen (2013-2014)
341 leerlingen (2012-2013)
336 leerlingen (2011-2012)
338 leerlingen (2010-2011)
336 leerlingen (2009-2010)
333 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam
telefoon (020) 636 39 14
email info@ijdoornschool.nl
website www.ijdoornschool.nl/
bestuur Innoord

Dependance
Meteorenweg 280
1035 RN Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De IJdoornschool is een openbare school waar met respect voor ieders godsdienst en levensovertuiging, samen met ouders, gewerkt wordt aan de toekomst van leerlingen. In het onderwijs biedt de school een continue ontwikkeling voor leerlingen, met aandacht voor het individu in een sfeer van verdraagzaamheid en gemeenschapszin.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
ICT digibord in elke klas, drie computers in elke klas
leerlingzorg Ouder- en Kindadviseur, schooltandarts, schoollogopedist
vreemde talen Engels, groep 7 t/m 8 Take it Easy
huiswerk ja, vanaf groep 1, huiswerkbegeleiding aanwezig
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen (Kimversie), Taal Actief, Lezen in beeld, Handschrift, Alles telt, Naut, Meander, Brandaan, Zing zo
schakelklas groep 4
taalontwikkeling taalhoek
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking stg. Wijsneus, cultuurbeleidsplan, vakleerkracht muziek, bezoek musea, muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School, Jump-in, mediawijsheid
overige bijzonderheden schoolzwemmen (groep 5), schooltuinen, schoolbbliotheek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Small Steps, de Regenboog

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (voor één kind per jaar, 45 euro per kind voor twee kinderen per jaar, 40 euro per kind voor drie kinderen per jaar, 35 euro per kind voor vier kinderen per jaar )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 10-10-2019