8e Montessorischool Zeeburg

openbaar | montessori

317 leerlingen (2018-2019)
369 leerlingen (2017-2018)
447 leerlingen (2016-2017)
493 leerlingen (2015-2016)
498 leerlingen (2014-2015)
500 leerlingen (2013-2014)
498 leerlingen (2012-2013)
509 leerlingen (2011-2012)
503 leerlingen (2010-2011)
501 leerlingen (2009-2010)
549 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Borneokade 103
1019 KZ Amsterdam
telefoon (020) 692 25 42
email directie@8emontessorischool.nl
website www.8emontessorischool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De 8e Montessorischool Zeeburg geeft Montessori onderwijs. Kinderen leren hier van elkaar op hun eigen tempo en met verantwoordelijkheid. Het is een openbare school waar ieder kind welkom is
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT Ipads en Chromebooks als onderwijs ondersteunde hulpmiddelen
leerlingzorg Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de IB-er, een onderwijsondersteuner, de ouder-kind adviseur, een orthopedagoog en eventueel externe specialisten. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft maakt het ondersteuningsteam een 'arrangement' op maat
vreemde talen Engels vanaf de bovenbouw, Hello You
lesmethoden Werkmap Fonemisch Bewustzijn, Lijn 3, Flits, Getal & Ruimte junior, Taal Doen Kast, Nieuwsbegrip XL, Taal doen, Blits, Topondernemers, Projecten, Klinkers, Leefstijl, Kids Skills (ZIEN in de klas)
meer- en hoogbegaafdheid specialist hoogbegaafdheid
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling Het Grote Project
religie en rituelen sportdag, Olympische dag, sinterklaasfeest, het kerstdiner, open podia, jaarlijkse picknicks, kinderherdenking
burgerschap en sociale veiligheid IK-kastje, Wellevendheidslesjes
overige bijzonderheden muziekles door docenten van de Muziekschool van Amsterdam

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kindercentrum Watergraafsmeer (KWCA)
kosten tso € 9,80 per maand (voor een dag, voor twee dagen 19,60 euro per maand, voor drie dagen 29,40 euro per maand, voor vier dagen 39,20 euro per maand)
nso aanbieder Partou, Small Steps, Small Villa, Beukelseberg, De Kraai

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (per kind per jaar, exclusief schoolreisje en/of kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 09-07-2019