Achthoek

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

708 leerlingen (2018-2019)
730 leerlingen (2017-2018)
788 leerlingen (2016-2017)
831 leerlingen (2015-2016)
815 leerlingen (2014-2015)
792 leerlingen (2013-2014)
769 leerlingen (2012-2013)
739 leerlingen (2011-2012)
721 leerlingen (2010-2011)
712 leerlingen (2009-2010)
727 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Baron G.A. Tindalplein 12
1019 TJ Amsterdam
telefoon (020) 418 55 62
email achthoek.info@askoscholen.nl
website www.achthoek.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Oostelijke Handelskade 8-a
1019 BM Amsterdam
(020)-4192915

Onderwijs

beschrijving Basisschool de Achthoek geeft Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van de persoonlijke identiteit en zingeving. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de individuele onderwijsbehoefte van leerlingen binnen een betekenisvolle context
groepsindeling
groepsgrootte
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00 tot 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT tablets in de klas
leerlingzorg de centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een co├Ârdinerende taak. Onderwijsassistente aanwezig. Er kunnen met behulp van arrangementen kan maatwerk worden geboden
vreemde talen Engels, Hello World
lesmethoden Wereld in Getallen, Staal, Handschrift
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een bevoegd leerkracht
burgerschap en sociale veiligheid Protocol Veilig Klimaat
overige bijzonderheden Dansles, muziekles, theater les en beeldende vorming

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfco├Ârdinator vanuit school
nso aanbieder Partou, Small Steps, Brood en Spelen

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 € 57,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 09-07-2019