De Vlaamse Reus

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

301 leerlingen (2018-2019)
310 leerlingen (2017-2018)
294 leerlingen (2016-2017)
296 leerlingen (2015-2016)
288 leerlingen (2014-2015)
294 leerlingen (2013-2014)
311 leerlingen (2012-2013)
303 leerlingen (2011-2012)
328 leerlingen (2010-2011)
347 leerlingen (2009-2010)
381 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hechtelstraat 49
1066 KK Amsterdam
telefoon (020) 346 84 00
email info@devlaamsereus.nl
website www.devlaamsereus.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Vlaamse Reus is een openbare school waar iedereen welkom is. De school geeft Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) waarbij het onderwijs in thema's wordt aangeboden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/rm 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag, vrijdag)
ICT chromebooks in de klas
leerlingzorg gedragsspecialist, klassenassistent, orthopedagoog, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid
lesmethoden Wereldoriƫntatie, Rekenrijk, Estafette lezen, Pennenstreken, Veilig leren lezen, Taalverhaal, Nieuwsbegrip, Taalzee, Words & Birds
meer- en hoogbegaafdheid Plusgroep, Day a Week School
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining, Deugdentraining, bezoek aan rechtbank groep 8, burgerschapskunde
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) ouders en vrijwilligers
kosten tso € 178,00 per jaar (per periode te betalen / strippenkaart)
nso aanbieder Impuls, Maikids, BSO De Groeivilla

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 30,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-10-2019