Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

509 leerlingen (2017-2018)
498 leerlingen (2016-2017)
501 leerlingen (2015-2016)
497 leerlingen (2014-2015)
476 leerlingen (2013-2014)
455 leerlingen (2012-2013)
438 leerlingen (2011-2012)
416 leerlingen (2010-2011)
387 leerlingen (2009-2010)
394 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam
telefoon (020) 639 10 45
email info@boe-amsterdam.nl ​
website www.boe-amsterdam.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Witteburgerstraat 100
1018 LZ Amsterdam
(020) 2296707

Onderwijs

beschrijving De Oostelijke Eilanden is een openbare school die voor alle kinderen toegankelijk is. Het onderwijs is ingericht volgens het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de school werkt aan de hand van thema's.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45- 12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT in alle klassen laptops, tablets en touchscreens, traject programmeren
leerlingzorg Aanvullend aanbod van extra ondersteuning in de klas in samenspraak met de IB-er.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Hello World
huiswerk de hoogste groepen soms; meestal leerwerk
lesmethoden Wereld in getallen, Estafette, Taal in beeld, Spelling in beeld, Pennenstreken, Nieuwsbegrip, Wie Wat Waar, Topoweb, Techniektorens
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) binnen school
nso aanbieder Brood & speken, BSO de Kraai, Partou, Kraijenhoffstraat, Small Villa, Appels & Peren, Wereldkids, De Engel, Beukelseberg, Jeugdland

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 43,- (minimumbijdrage 43 euro, middenbijdrage 65 euro, solidariteitsbijdrage 89 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-05-2018