El Kadisia

islamitisch | regulier

482 leerlingen (2018-2019)
461 leerlingen (2017-2018)
438 leerlingen (2016-2017)
398 leerlingen (2015-2016)
363 leerlingen (2014-2015)
362 leerlingen (2013-2014)
335 leerlingen (2012-2013)
318 leerlingen (2011-2012)
274 leerlingen (2010-2011)
251 leerlingen (2009-2010)
258 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Piet Mondriaanplein 2
1061 SC Amsterdam
telefoon (020) 613 86 48
email administratie.elkadisia@elamalscholen.nl
website www.elkadisia.nl
bestuur Stichting Islamitische Scholen El-Amal

Onderwijs

beschrijving El Kadisia is een Islamtische school waar kinderen godsdienstonderwijs in de Islam krijgen. Het onderwijs is gericht op de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 13:30 (wo) 12:45 (vr)
ICT gebruik van digitale leermiddelen
leerlingzorg Het zorgplan heeft tot doel het voorkomen, signaleren en analyseren, en zo mogelijk oplossen van onderwijsproblemen van individuele leerlingen.
vreemde talen Engels vanaf groep 7
lesmethoden Taal Actief, Piramide, Estafette, Rekenrijk, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Blits, Bij de tijd, Een wereld van verschil, Natuurlijk
religie en rituelen viering Islamitische feesten
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (exclusief schoolreisje 30 euro en groep 8 schoolkamp 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 16-11-2018