El Amien I

islamitisch | regulier

380 leerlingen (2015-2016)
415 leerlingen (2014-2015)
389 leerlingen (2013-2014)
336 leerlingen (2012-2013)
323 leerlingen (2011-2012)
350 leerlingen (2010-2011)
413 leerlingen (2009-2010)
414 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
telefoon (020) 619 99 70
email info@elamien.nl
website www.elamien.nl
bestuur Stichting Nederlands Islamitische Scholen (SNIS)

Onderwijs

beschrijving De El Amien is een Islamtische school die de islam als richtsnoer neemt. De school wil de leerlingen ontwikkelen tot volwaardige burgers met behoud van eigen identiteit. De school streeft ernaar om elke leerling te helpen om het beste uit zichzelf te halen en hierbij extra uitdaging of extra ondersteuning te bieden.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, tussenbouw, bovenbouw
groepsgrootte onbekend
roostertype regulier
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (vrijdag)
leerlingzorg De intern begeleiders coachen en ondersteunen de leerkrachten. Er wordt samen met de leerling een plan opgesteld indien een kind extra ondersteuning nodig heeft.
lesmethoden Piramide
meer- en hoogbegaafdheid orthotheek met materiaal voor kinderen die onder of boven hun niveau presteren
taalontwikkeling taalco├Ârdinator
bewegingsonderwijs gym door vakdocent en zwemles op vrijdagmiddag
religie en rituelen viering islamitische feestdagen en elke dag Salaat (ochtendgebed)
burgerschap en sociale veiligheid ZIEN, de Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) onbekend
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-05-2019