El Amien I

islamitisch | regulier

393 leerlingen (2018-2019)
370 leerlingen (2017-2018)
377 leerlingen (2016-2017)
380 leerlingen (2015-2016)
415 leerlingen (2014-2015)
389 leerlingen (2013-2014)
336 leerlingen (2012-2013)
323 leerlingen (2011-2012)
350 leerlingen (2010-2011)
413 leerlingen (2009-2010)
414 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
telefoon (020) 619 99 70
email elamien-1@elamien.nl
website www.elamien.nl
bestuur Stichting Nederlands Islamitische Scholen (SNIS)

Onderwijs

beschrijving De El Amien is een Islamtische school die de islam als fundament neemt. De school wil de leerlingen ontwikkelen tot volwaardige burgers met behoud van eigen identiteit. De school streeft ernaar om elke leerling te helpen om het beste uit zichzelf te halen en hierbij extra uitdaging of extra ondersteuning te bieden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30(zomertijd) 11:30(wintertijd) (vrijdag)
leerlingzorg taalspecialist, coƶrdinator pluskinderen, rekenspecialist
lesmethoden De wereld in getallen, Alles Telt, Taalverhaal.nu, Piramide, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Real English, Argus Clou, Wijzer door het verkeer, Salaam Art
schakelklas vanaf groep 3
meer- en hoogbegaafdheid orthotheek met materiaal voor kinderen die onder of boven hun niveau presteren
taalontwikkeling extra onderwijs methode Met woorden in de weer
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator
religie en rituelen viering islamitische feestdagen en elke dag Salaat (ochtendgebed)
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) onbekend
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 50,- (tweede kind 50 euro, derde kind 45 euro, vierde kind 42,50, kind geplaatst na januari 25 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 01-11-2019