Crescendo

evangelisch | regulier

339 leerlingen (2016-2017)
352 leerlingen (2015-2016)
358 leerlingen (2014-2015)
357 leerlingen (2013-2014)
350 leerlingen (2012-2013)
377 leerlingen (2011-2012)
367 leerlingen (2009-2010)
349 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kortvoort 61c
1104 NA Amsterdam
telefoon (020) 695 71 78
email info@crescendoschool.nl
website www.crescendo-school.nl
bestuur Vereniging School der Evangelische Broedergemeenten Amsterdam

Onderwijs

beschrijving Crescendo is een christelijke basisschool van de Evangelische broedergemeente in Amsterdam. De school wil een een veilige plek zijn voor alle kinderen en besteden aandacht aan sport, kunst en cultuur.
groepsindeling Groep 1 en 2 gecombineerd, groepen 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte
roostertype continu
begintijd 8.30
eindtijd lange dag 14.00
leerlingzorg samenwerking met ABC (schoolbegeleidingsdienst)
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Your own English
lesmethoden Piramide, Pennenstreken, Natuurlijk, Hier en daar, Bij de tijd, Taalactief
schakelklas in groep 5
taalontwikkeling Veilig Leren Lezen met overstapproject, Verteltassen
brede en/of culturele ontwikkeling danslessen in groep 3, Zingen en swingen
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 21,- (twee of meer kinderen 36,50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018