Olympus

openbaar | regulier

202 leerlingen (2016-2017)
239 leerlingen (2015-2016)
286 leerlingen (2014-2015)
312 leerlingen (2013-2014)
348 leerlingen (2012-2013)
424 leerlingen (2011-2012)
388 leerlingen (2010-2011)
372 leerlingen (2009-2010)
292 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Erich Salomonstraat 432
1087 JA Amsterdam
telefoon (020) 398 15 30
email info@obsolympus.nl
website www.obsolympus.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Dependance
Javaplantsoen 19
1095 CR Amsterdam

Onderwijs

beschrijving Olympus is een openbare school, iedereen is welkom en wordt gewaardeerd om wat hij of zij meeneemt.
groepsindeling Groep 1 en 2 gemengd, groep 3 tot en met groep 8 jaarklassen
groepsgrootte 27
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg leerlingvolgsysteem Parnassys, extern vertrouwenspersoon
vreemde talen engels, Hello World, groep 7 en 8
huiswerk kans op huiswerk, wordt bijtijds aangegeven
lesmethoden Ko totaal, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Veilig leren lezen, Taal actief, Rekenrijk, Pennenstreken, Een wereld van verschil, Bij de tijd, Leefwereld, Claxon,
meer- en hoogbegaafdheid neemt deel aan Day a week school, voor extra uitdaging op gebied van wetenschap en denkstrategie├źn
brede en/of culturele ontwikkeling aan de hand van actualiteiten en de culturele achtergrond van de leerlingen wordt aandacht besteed aan de multiculturele samenleving
burgerschap en sociale veiligheid gebruik methode In ontwikkeling

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 € 75,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018