Willibrordschool

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

374 leerlingen (2016-2017)
376 leerlingen (2015-2016)
385 leerlingen (2014-2015)
407 leerlingen (2013-2014)
447 leerlingen (2012-2013)
442 leerlingen (2011-2012)
435 leerlingen (2010-2011)
448 leerlingen (2009-2010)
422 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Diemerparklaan 11
1087 EM Amsterdam
telefoon (020) 398 15 40
email willibrord.administratie​@askoscholen.nl
website www.willibrordijburg.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Frans Zieglerstraat 201
1087HN Amsterdam
(020)-3443010

Onderwijs

beschrijving De Willibrordschool geeft ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze vorm van onderwijs gaat uit van de sociaalculturele context waarin wij leven.
groepsindeling stamgroepen, onderbouw (groep 1, 2 en 3), middenbouw (groep 4 en 5), bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
groepsgrootte 27
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT computters in de klas vanaf groep 3 t/m groep 8
leerlingzorg zorgteam bestaande uit Intern Begeleiders, Onderwijsassistent, Orthopedagoog en een schoolverpleegkundige
vreemde talen engels groep 7 en 8, Real English
lesmethoden Estafette, Taaljournaal, Wereld in Getallen, Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip, De Grote Reis, Speurtocht, Blauwe Planeet, Novoskript
meer- en hoogbegaafdheid verrijkinsgroep en Day a Week school
brede en/of culturele ontwikkeling Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen tweewekelijks les van een muziekdocent van de muziekschool Amsterdam
religie en rituelen viering van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Er wordt ook aandacht besteed aan andere religies.
burgerschap en sociale veiligheid aangsloten bij De vreedzame school, dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht en pleinwachten
nso aanbieder De Bries

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 80,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018