De Kleine Kapitein

openbaar | dalton

212 leerlingen (2018-2019)
245 leerlingen (2017-2018)
250 leerlingen (2016-2017)
271 leerlingen (2015-2016)
275 leerlingen (2014-2015)
274 leerlingen (2013-2014)
253 leerlingen (2012-2013)
215 leerlingen (2011-2012)
173 leerlingen (2010-2011)
142 leerlingen (2009-2010)
89 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Tosaristraat 30a
1019 RT Amsterdam
telefoon (020) 419 89 83
email directie@dekleinekapitein.nl
website www.dekleinekapitein.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De Kleine Kapitein is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn ongeacht religie of culturele achtergrond. Het onderwijs is gebaseerd op de principes van het Dalton concept. Leren van elkaar met een grote mate van zelfstandigheid.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg er is actief een intern begeleider aanwezig. Tijdens een zorgbreedteoverleg kan gekeken worden naar een passend arrangement.
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove me
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Rekenrijk, Pennenstreken, Topondernemers, Taal op Maat, Spelling op Maat, Nieuwsbegrip XL, Lekker Lezen
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator
burgerschap en sociale veiligheid taakspel, Vreedzame School
overige bijzonderheden Drama lessen, Schooltuin

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Atletico Amsterdam
kosten tso € 165,00 per jaar
nso aanbieder Panorama en Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (voor het eerste kind per jaar, 40 euro tweede kind, 30 euro derde kind)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-08-2019