Het Bovenland

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

306 leerlingen (2018-2019)
287 leerlingen (2017-2018)
284 leerlingen (2016-2017)
264 leerlingen (2015-2016)
270 leerlingen (2014-2015)
298 leerlingen (2013-2014)
290 leerlingen (2012-2013)
274 leerlingen (2011-2012)
235 leerlingen (2010-2011)
233 leerlingen (2009-2010)
259 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Akersluis 1A
1066 ER Amsterdam
telefoon (020) 408 46 86
email bovenland.info@askoscholen.nl
website www.hetbovenland.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Het Bovenland heeft van oorsprong een katholieke identiteit maar staat open voor iedereen. Het onderwijs richt zich naast de basisvaardigheden op het kritisch en creatief leren denken.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag, vrijdag)
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, leerteams met specialisatie
vreemde talen vanaf groep 7, Groove Me
lesmethoden Veilig leren lezen, Taal op Maat, Estafette Nieuw, Nieuwsbegrip XL, Spelling op Maat, Pennenstreken, Reken zeker, Pluspunt, Verkeersplein, Moet je doen,International Primary Curriculum (geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, wetenschap en techniek
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling Moet je doen, samenwerking MOCCA
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl, De Vreedzame School

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) All Kidsz
nso aanbieder All Kidsz

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 63,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 08-11-2019