Het Bovenland

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

287 leerlingen (2017-2018)
284 leerlingen (2016-2017)
264 leerlingen (2015-2016)
270 leerlingen (2014-2015)
298 leerlingen (2013-2014)
290 leerlingen (2012-2013)
274 leerlingen (2011-2012)
235 leerlingen (2010-2011)
233 leerlingen (2009-2010)
259 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Akersluis 1A
1066 ER Amsterdam
telefoon (020) 408 46 86
email bovenland.info@askoscholen.nl
website www.hetbovenland.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Het Bovenland heeft van oorsprong een katholieke identiteit maar staat open voor iedereen. Het onderwijs richt zich naast de basisvaardigheden op het kritisch en creatief leren denken. Hierbij zijn drie kernwaarden de leidraad: Verbinding, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 ( wo en vr)
leerlingzorg Mogelijkheid tot ondersteuning door externe deskundigen en volgen van eigen leerlijn.
vreemde talen vanaf groep 7, Groove Me
lesmethoden Veilig leren lezen, Taal op Maat, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Spelling op Maat, Pennenstreken, Reken zeker, International Primary Curriculum (geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, wetenschap en techniek)
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
brede en/of culturele ontwikkeling Moet je doen, interne cultuur coördinator
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
kosten tso (jaarlijkse bijdrage)
nso aanbieder All Kidsz

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 63,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 29-05-2018