Montessorischool Steigereiland

openbaar | montessori

638 leerlingen (2016-2017)
646 leerlingen (2015-2016)
652 leerlingen (2014-2015)
631 leerlingen (2013-2014)
609 leerlingen (2012-2013)
567 leerlingen (2011-2012)
512 leerlingen (2010-2011)
441 leerlingen (2009-2010)
306 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres John Hadleystraat 4
1086 WB Amsterdam
telefoon (020) 416 16 77
email directie@obssteigereiland.nl
website www.obssteigereiland.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Montessorischool Steigereiland is een openbare dalton school. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht culturele achtergrond of religie. Nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid staan centraal in het dalton onderwijs.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 8:45
middagpauze 11:30-13:00 (variabel voor verschillende groepen)
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT les informatica
leerlingzorg zorgcoördinator, leerlingvolgsysteem
vreemde talen Engels, groep 7 en 8, methode The team
huiswerk in groep 8 op wekelijkse basis
lesmethoden Alles telt, Taaljournaal, Woordbouw, Goed gelezen, Handschrift, Novoskript, Nieuwsbegrip, Leeslijn, Kosmisch Onderwijs, Techniektorens
meer- en hoogbegaafdheid plusklassen
taalontwikkeling spellingsklas
brede en/of culturele ontwikkeling open podium, methode Zing Zo!, gitaarles (groep 7), samenwerking Muziekschool Amsterdam, goede doelen markt, voorspeel avond
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl en kanjertraining
overige bijzonderheden naschoolse achtiviteiten zoals engelseles, typeles en wetenschapsles

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stg.Tussenschoolse Opvang Montessorischool Steigereiland
kosten tso € 55,00 per jaar (strippenkaart van 45 euro is ook mogelijk)
nso aanbieder bso John Hadley van Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 70,- (tweede kind 50,- eurp, derde kind 25,- euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018