IKC NoordRijk

openbaar | Elke leerling leert anders (adaptief onderwijs volgens model van VierKeerWijzer)

391 leerlingen (2017-2018)
385 leerlingen (2016-2017)
355 leerlingen (2015-2016)
321 leerlingen (2014-2015)
301 leerlingen (2013-2014)
248 leerlingen (2012-2013)
227 leerlingen (2011-2012)
233 leerlingen (2010-2011)
189 leerlingen (2009-2010)
145 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam
telefoon (020) 337 21 92
email info@ikcnoordrijk.nl
website www.ikcnoordrijk.nl/
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving Het IKC NoordRijk is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school werkt met een eigen onderwijsconcept 'Vier Keer Wijzer', wat gebaseerd is op de theorie van de meervoudige intelligentie van Gardner.
groepsindeling groep 1 en 2 combinatiegroepen, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continurooster
begintijd 08:30
middagpauze 30 minuten
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT 160 Chromebooks aanwezig, elke groep gebruikt een digibord, ICT-coördinator
leerlingzorg schoolarts, schooltandarts, Ouder- en Kindadviseur
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take it Easy
huiswerk alle groepen
lesmethoden Schatkist, Taalplezier, Pennenstreken, Logo 3000, Veilig Leren Lezen, Wereld in getallen, Taalactief, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Blits, Vier Keer Wijzer, Moet je Doen, Zing Zo
meer- en hoogbegaafdheid Plusklas Brainrijk
brede en/of culturele ontwikkeling ochtendmuziek, samenwerking met muziekschool
burgerschap en sociale veiligheid vreedzame school, rationele- en seksuele vorming
overige bijzonderheden leerlingenraad, leerorkest, schooltuinen, schoolmelk mogelijk, schoolzwemmen

Opvang

nso aanbieder Tinteltuin

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (per kind per jaar exclusief schoolkamp groep 7 en 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-04-2019