Overhoeks

openbaar | International Primary Curriculum (IPC)

293 leerlingen (2017-2018)
267 leerlingen (2016-2017)
233 leerlingen (2015-2016)
185 leerlingen (2014-2015)
151 leerlingen (2013-2014)
118 leerlingen (2012-2013)
71 leerlingen (2011-2012)
8 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Chrysantenstraat 28
1031HT Amsterdam
telefoon (020) 630 47 70
email directie@obsoverhoeks.nl
website www.obsoverhoeks.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De Overhoeks is een openbare basisschool die gebruik maakt van het onderwijsconcept IPC. De methode IPC biedt het onderwijs in thema's aan, waardoor de vakken onderling meer samenhang krijgen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit besproken in een zorgbreedteoverleg (ZBO). Externe deskundigen kunnen worden ingeschakeld.
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Join In
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Veilig leren lezen-nieuw, Humpiedumpie, Nieuwsbegrip XL, Spelling in beeld, Taal in beeld, Wereld in getallen, Estafette, Pennenstreken
meer- en hoogbegaafdheid aanbod verdiepingsstof, samenwerking Day a weekschool
burgerschap en sociale veiligheid wereldburgerschap
overige bijzonderheden Eerste vvt (vroegschoolse vreemde taal) Earlybird school van Amsterdam.

Opvang

nso aanbieder Ayla, Kleinlab

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 65,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 14-08-2018