De IJsbreker

oecumenisch | dalton

218 leerlingen (2014-2015)
170 leerlingen (2013-2014)
120 leerlingen (2012-2013)
70 leerlingen (2011-2012)
9 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Chrysantenstraat 26
1031HT Amsterdam
telefoon (020) 636 96 43
email info@de-ijsbreker.nl
website www.basisschooldeijsbreker.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Onderwijs is gebaseerd op het daltonprincipe, gericht op eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 15
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag, vrijdag)
leerlingzorg intern begeleiders, kinder fysiotherapeut (extern), intergratieve kindertherapeute (op afroep)
vreemde talen engels vanaf groep 4, Just do it!
huiswerk ja vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Veilig leren lezen, Wereld in Getallen, Aan Elkaar, Taal/Spelling/Lezen in Beeld, Nieuwsbegrip, Lekker Lezen, Blits, Ajodakt
meer- en hoogbegaafdheid deelname day a week school programma
taalontwikkeling mogelijkheid tot deelname Anglia examen
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Noord
religie en rituelen levensbeschouwelijke lessen met toepassing van methode Wat geloof jij en Wereldwijd geloven
burgerschap en sociale veiligheid leerlingen bovenbouw inzetten als pleinwacht, integretatieve kindertherapeute op oproepbasis, toepassing methode Kleur
overige bijzonderheden schoolmelk op aanvraag, klassenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leekracht
nso aanbieder Ayla, de Levantjes, Tinteltuin, BSO De Bongerd, Kleinlab

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 50,- (voor het eerste kind, tweede kind 45 euro, derde kind 40 euro per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018