Basisschool de Wereldburger

algemeen bijzonder | coöperatief leren

296 leerlingen (2018-2019)
186 leerlingen (2017-2018)
207 leerlingen (2016-2017)
391 leerlingen (2015-2016)
328 leerlingen (2014-2015)
232 leerlingen (2013-2014)
160 leerlingen (2012-2013)

Contact

adres Koos Vorrinkweg 5
1069 JR Amsterdam
telefoon (020) 613 84 82
email info@bsdewereldburger.nl
website www.bsdewereldburger.nl
bestuur Stichting Cosmicus Onderwijs

Onderwijs

beschrijving Basisschool de Wereldburger is een algemeen bijzondere school die het onderwijs richt op coöperatief leren. Het samenwerken bij het uitvoeren van een leertaak staat centraal bij het coöperatief leren. De klas is ingedeeld in heterogene groepen en de leerlingen werken binnen deze groepen samen aan de leertaken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT digitale schoolborden, digitaal huiswerk
leerlingzorg De eerste hulplijn van de school is gericht op de preventieve aanpak op klassenniveau. Als de school alleen de zorg niet meer kan verzorgen gaan zij in overleg en met toestemming van de ouders hulp van buitenaf regelen.
vreemde talen Engels vanaf groep 3, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 2
lesmethoden Piramide, Wizwijs, Veilig Leren Lezen, Overstap, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Taal Actief, Pluspunt, Veilig de Wereld in, Meander, Naut en Brandaan
brede en/of culturele ontwikkeling Moet je doen
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden schoolmelk

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 70,- (tweede kind 60 euro, derde kind 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 16-04-2019