Montessori Kind Centrum (MKC) Zeeburgereiland

openbaar | Montessori

138 leerlingen (2016-2017)
100 leerlingen (2015-2016)
72 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres Faas Wilkesstraat 451
1095 MD Amsterdam
telefoon (020) 303 95 59
email info@ikczeeburgereiland.nl
website www.ikczbe.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Het Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland is een basisschool die haar onderwijs baseert op de ideeën van Maria Montessori. Daarbij wordt de lesstof ingezet om de ontwikkeling en behoefte van elk kind te ondersteunen.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT gebruik van eigen Ipads vanaf groep 3
leerlingzorg zorgcoördinator, orthopedagoge
vreemde talen Engels gedurende hele schooltijd middels methode 'Groove me'
lesmethoden Fonemisch bewustzijn, Rekentuin, Spannet, Alles telt, Lijn 3, Nieuwsbegrip, Taalverhaal, Handschrift
taalontwikkeling gebruik van methode Uk en Puk voor kinderen met taalchterstand
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking met Atletico Amsterdam en Jeugdtheaterschool TIJ, maakt gebruik van educatieve programma van de gemeente op het gebied van Natuur en Milieu Educatie
burgerschap en sociale veiligheid wordt gerealiseerd door kringgesprekken en ondersteund met de methode Leefstijl en kanjertraining
overige bijzonderheden blended learning (mix van tradiotionele en moderne leermiddelen), vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkacht en tso medewerker
kosten tso € 150,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder STAIJ en Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 80,- (voor het eerste kind, 70,- euro voor het tweede kind, 60,- voor het derde kind)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018