Cosmicus-Impuls

algemeen bijzonder | coöperatief leren

103 leerlingen (2017-2018)
85 leerlingen (2016-2017)
98 leerlingen (2015-2016)
70 leerlingen (2014-2015)
37 leerlingen (2013-2014)

Contact

adres Het Breed 10
1025 HR Amsterdam
telefoon (020) 217 07 20
email info@bscosmicus-impuls.nl
website www.bscosmicus-impuls.nl/
bestuur Stichting Cosmicus Onderwijs

Onderwijs

beschrijving De Cosmicus-Impuls richt zich op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen in een pedagogische leergemeenschap in een professionele organisatie. In het onderwijs houdt de school rekening met verschillen tussen leerlingen; iedere leerling is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn/haar talenten te ontwikkelen.
groepsindeling groep 1 t/m 8: jaarklassen (combinatiegroep 6/7)
groepsgrootte 26
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT gebruik van laptops, digitale borden in elke groep
leerlingzorg Ouder- en Kindadviseur, schoolarts
vreemde talen Engels: Take it Easy, vanaf groep 3
huiswerk vanaf groep 1 in toenemende mate, ouders begeleiden en helpen met oefenen
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen 3.0, Estafette nieuw, Nieuwsbegrip, Taal actief, Gecijferd Bewustzijn, Pluspunt, Meander, Brandaan, Naut, Moet je doen
taalontwikkeling leeskwartier (groep 1), woordenlijsten en leeslijsten als huiswerk
burgerschap en sociale veiligheid extra aandacht voor wereldburgerschap in schoolthema's, SCOL-observatielijsten (vanaf groep 3, twee keer per jaar), Kanjerlessen, protocollen en meldcode sociale veiligheid
overige bijzonderheden schoolmelk mogelijk, klassenouders, ouderbrunches

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
kosten tso € 200,00 per jaar (voor eerste kind, 150 euro voor tweede kind, 50 euro voor derde kind)
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 70,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 20-05-2018