Lotusschool

Hindoeïstisch | regulier

97 leerlingen (2018-2019)
102 leerlingen (2017-2018)
59 leerlingen (2016-2017)
27 leerlingen (2015-2016)

Contact

adres Holendrechtplein 44
1106 LP Amsterdam
telefoon (020) 723 73 73
email info@lotusschool.nl
website www.lotusschool.nl
bestuur Stichting Lotus Primair Onderwijs

Dependance
Mijehof 406
1106 HW Amsterdam
(020)-723 73 83

Onderwijs

beschrijving School sluit waarschijnlijk oktober 2019. Er worden geen nieuwe leerlingen aangenomen, de onderbouwleerlingen zijn al naar een nieuwe school en de bovenbouwleerlingen worden na zomervakantie begeleid bij vinden een nieuwe school. De school heeft respect voor en verdraagzaamheid naar alle levensbeschouwingen. De Lotusschool wil een leer-/leefgemeenschap zijn waarin leerlingen sociale vaardigheden opdoen, conflicten leren voorkomen en oplossen en elkaar positieve feedback geven. Er wordt een kledingvoorschrift gehanteerd op de school: de leerlingen, jongens en meisjes, kleden zich dagelijks ge├╝niformeerd.
groepsindeling combinatieklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg
vreemde talen Engels vanaf groep 3, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 1
lesmethoden Taal in beeld, Piramide, Pennenstreken, Veilig leren lezen, Estafette, Begrijpend lezen, Nieuwsbegrip, Wereld in getallen, Grenzeloos, Eigentijds, Binnenste Buiten
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) onder begeleiding van leerkracht
kosten tso (ontbijt en lunch wordt gratis aangeboden door de school)
nso aanbieder Padvinders

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 35,- (exclusief schoolreis 25 euro, exclusief kosten schooluniform)

Kwaliteit

inspectieoordeel zeer zwak (per 04/06/2018)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 17-07-2019