Vraag en antwoord – onderwijsloopbaan

Voorschool

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Informatie over voorschoolse en vroegschoolse educatie voor peuters van 2,5 tot 3 jaar en kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

> Bekijk alle 7 vragen
Schoolkeuze

Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Kinderen geboren na 1 juli 2011 kunnen op vierjarige leeftijd, vanaf de zomervakantie 2015, instromen in het Amsterdamse basisonderwijs. Dit gebeurt volgens de regels van het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid.

> Bekijk alle 9 vragen
Cito

Basisonderwijs

Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht en moeten kinderen naar school.

> Bekijk alle 30 vragen
Schoolkeuze_2

Schoolkeuze na de basisschool, schooladvies, Cito en matching

Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het schooladvies het belangrijkste, maar hoe kies je de school die bij je (advies) past en welke regels gelden daarbij? Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Zie ook de info van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen VO) op VO Schoolkeuze 020.

> Bekijk alle 24 vragen
Voorgezetonderwijs

Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vmbo (4 jaar), havo (5 jaar) of vwo (6 jaar).

> Bekijk alle 33 vragen
Eindexamen

Eindexamen voortgezet onderwijs

Deze categorie bevat informatie over het examen in het voortgezet onderwijs.

> Bekijk alle 24 vragen
MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

Na het vmbo stromen leerlingen door naar het mbo. Het mbo wordt op 4 niveau's aangeboden, met een beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg (bol of bbl).

> Bekijk alle 9 vragen


Vraag en antwoord – algemene onderwerpen

Passendonderwijs

Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een handicap hebben recht op extra ondersteuning op school of via speciale voorzieningen.

> Bekijk alle 36 vragen
Jeugdhulp

Jeugdhulp

Informatie over ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen.

> Bekijk alle 8 vragen
Rechtenenplichten

Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

> Bekijk alle 57 vragen
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.

> Bekijk alle 21 vragen