“Betrek ouders meer bij spreidingsbeleid”

Geplaatst door OCO op 15 oktober 2008

Het kost veel moeite om ouders een plek te geven in de overleggen tussen gemeenten en schoolbesturen over spreidingsbeleid. Dat zegt Lonneke Sondorp van de stichting Kleurrijke Scholen.

‘Alleen als ouders vanaf het begin betrokken zijn bij de totstandkoming van het beleid, worden ze serieus genomen. Zo vertegenwoordigen we zowel in Nijmegen als in Eindhoven via de Kleurrijke Scholen-ouderambassadeur de ouders in het overleg met gemeente en schoolbesturen. In andere steden lukt dat maar mondjesmaat’, aldus Sondorp.

De stichting Kleurrijke Scholen werkte onlangs mee aan een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen naar de mogelijkheden om ouderinitiatieven te betrekken bij gemeentelijk spreidingsbeleid in het basisonderwijs. Het onderzoek werd uitgevoerd door bestuurskundige Nienke Wind. Volgens Wind komen drie mogelijke modellen van ouderinitiatieven voor:

Inlijfmodel
In het Inlijfmodel worden de ouderinitiatieven geïncorporeerd in het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen. Binnen dat overleg krijgen zij de taak om alle ouderinitiatieven in de gemeente vanuit de gemeente te ondersteunen en te coördineren. Op die manier worden zij zo veel mogelijk in de beleidsvorming betrokken en kunnen zij tegelijkertijd doen waar ze goed in zijn. Het brengt wel met zich mee dat de ouderinitiatieven te maken kunnen krijgen met belangentegenstellingen tussen het gemeentebeleid en het beleid op schoolniveau.

Loslaatmodel
In het Loslaatmodel worden ouderinitiatieven niet geïncorporeerd in het overleg met de schoolbesturen maar krijgen zij wel de beschikking over een budget ten behoeve van het ondersteunen en coördineren van alle ouderinitiatieven in de
gemeente. De gemeente geeft dan directe invloed op het succes van het mengingsbeleid op in ruil voor de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de expertise en ervaringen van ouderinitiatieven.

Bemoeimodel
In het Bemoeimodel worden de ouderinitiatieven tenslotte niet geïncorporeerd in het gemeentebeleid maar wordt de gemeente als het ware geïncorporeerd in het beleid op schoolniveau. Door zich heel actief te bemoeien met de interactie tussen schooldirectie en ouderinitiatief kan de gemeente input leveren op het mengingsbeleid op de school. Om dat succesvol te laten verlopen, zijn binnen het ambtenarenapparaat te allen tijde de capaciteit en bereidheid daartoe benodigd.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog