Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 15 januari 2024
Rond de derde verjaardag van je kind krijg je een brief van de gemeente Amsterdam. Hierin staat dat het tijd is om je kind aan te melden voor de basisschool. Bij de brief zit een voorkeursformulier en een informatiebrochure. Wanneer je je kind precies moet aanmelden, hangt af van de geboortedatum. Een computer zorgt ervoor dat je kind op de school van jouw voorkeur wordt geplaatst. Tien Amsterdamse basisscholen doen niet mee met deze centrale loting en plaatsing. Als je je kind voor een van deze scholen wilt inschrijven, neem dan contact op met de school zelf.

Oproep voor aanmelden basisschool

Rond de derde verjaardag van je kind krijg je een brief van de gemeente Amsterdam. Hierin staat dat je je kind op tijd moet aanmelden voor de basisschool. Zodra je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Leerplicht start vanaf vijf jaar (art. 3 lid 1 Lpw).

Wanneer kind aanmelden voor basisschool in Amsterdam in 2024?

Wanneer je je kind moet aanmelden voor de basisschool hangt af van zijn of haar geboortedatum :

  • geboortedatum 1 september 2020 t/m 31 december 2020:
    aanmelding uiterlijk 7 maart 2024;
  • geboortedatum 1 januari 2021 t/m 30 april 2021:
    aanmelding uiterlijk 6 juni 2024;
  • geboortedatum 1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021:
    aanmelding uiterlijk 7 november 2024.

Aanmelden voor de basisschool? Lever het voorkeursformulier in!

Bij de oproep van de gemeente ontvang je ook het Voorkeursformulier Stedelijk Toelatingsbeleid Schooljaar 2024-2025. Dit formulier moet je ondertekenen en inleveren bij de basisschool van je eerste keuze. Daarnaast krijg je de Brochure Stedelijk Toelatingsbeleid Schooljaar 2024-2025 met informatie over de toelating en loting.

Bewijs van aanmelding basisschool

Na het inleveren van het voorkeursformulier ontvang je binnen één week een bewijs van aanmelding. Als er een fout in staat of je hebt geen bewijs ontvangen, neem dan direct contact op met de school.

Centrale plaatsing en loting basisschool

Na elke aanmeldperiode worden de aangemelde leerlingen via een centrale computer geplaatst. Je kind krijgt een plek aangeboden op de hoogst mogelijke school van jouw voorkeur. Bij scholen waar meer vraag is dan plek, wordt er geloot door de centrale computer. Loting gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren van ouders en met toepassing van voorrangsregels.

In schooljaar 2023-2024 werd circa 93% van de kinderen geplaatst op hun eerste voorkeurschool en 98% op een school in de top drie. Zie de jaarrapportage van BBO voor een uitgebreide toelichtingop deze cijfers.

Tien scholen doen niet mee met de centrale loting

In Amsterdam zijn meer dan 200 basisscholen. Tien daarvan doen niet mee met de centrale plaatsing en loting:

Acht van deze scholen hebben een gezamenlijke werkwijze voor aanmelden en plaatsen, de BOVO Scholenring. ASVO en Cheider voeren elk hun eigen beleid.

Binnen de BOVO Scholenring werd in schooljaar 2023-2024 71 procent van de leerlingen op de eerste voorkeur ingeloot. Vijf procent kwam terecht op de tweede voorkeur en twee procent op de derde of lagere voorkeur. 23 procent werd niet geplaatst.

Wil je je kind inschrijven voor één van deze tien scholen? Neem dan contact op met de school zelf.

Vrije scholen met stedelijke functie

De vrijescholen vervullen een stedelijke functie. Dat betekent dat het woonadres geen rol speelt. Het gaat om de volgende scholen:

Scholen met religieuze toelatingseisen

De volgende scholen hanteren specifieke toelatingseisen vanwege de geloofsrichting van de school:

Vragen over aanmelding basisschool in Amsterdam? Bel OCO of het BBO

Heb je vragen over het kiezen van een basisschool, aanmelding, loting of toelating? Neem dan contact op met de helpdesk van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO): 020 330 6320. Of bel de helpdesk van het stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam: 020 716 3801.

Voor veelgestelde vragen kun je ook terecht op de website van het Breed Bestuurlijk Overleg(BBO), de vereniging van schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam. Hier staat bijvoorbeeld welke basisscholen nog plek hebben. Maar ook wat de eerdere lotingsuitslagen waren.