Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 15 januari 2024
Rond de derde verjaardag van je kind krijg je een brief van de gemeente Amsterdam. Hierin staat dat het tijd is om je kind aan te melden voor de basisschool. Bij de brief zit een voorkeursformulier en een informatiebrochure. Wanneer je je kind precies moet aanmelden, hangt af van de geboortedatum. Een computer zorgt ervoor dat je kind op de school van jouw voorkeur wordt geplaatst. Tien Amsterdamse basisscholen doen niet mee met deze centrale loting en plaatsing. Als je je kind voor een van deze scholen wilt inschrijven, neem dan contact op met de school zelf.

Met drie jaar oproep, met vier jaar naar school

Rond de derde verjaardag van je kind krijg je een brief van de gemeente Amsterdam met de oproep om je kind op tijd aan te melden voor de basisschool. Zodra je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Leerplicht start vanaf vijf jaar (art. 3 lid 1 Lpw).

Wanneer aanmelden voor basisschool in Amsterdam in 2024?

De aanmeldperiode hangt af van de geboortedatum van je kind:

  • geboortedatum 1 september 2020 t/m 31 december 2020:
    aanmelding uiterlijk 7 maart 2024;
  • geboortedatum 1 januari 2021 t/m 30 april 2021:
    aanmelding uiterlijk 6 juni 2024;
  • geboortedatum 1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021:
    aanmelding uiterlijk 7 november 2024.

Voorkeursformulier en informatiebrochure

Bij de oproep ontvang je ook het Voorkeursformulier Stedelijk Toelatingsbeleid Schooljaar 2024-2025schooljaar 2023-2024. Dit formulier moet je ondertekenen en inleveren bij de basisschool van je eerste keuze. Daarnaast krijg je de informatiebrochure Brochure Stedelijk Toelatingsbeleid Schooljaar 2024-2025-NL.

Bewijs van aanmelding

Na het inleveren van het voorkeursformulier ontvang je binnen één week een bewijs van aanmelding. Als er een fout in staat of je hebt geen bewijs ontvangen, neem dan direct contact op met de school.

Bel voor vragen over schoolkeuze en aanmelding met de helpdesk van OCO of met de helpdesk van het stedelijk toelatingsbeleid

Heb je vragen over het kiezen van een basisschool, aanmelding, loting of toelating? Neem dan contact op met de helpdesk van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO): 020 330 6320. Of bel de helpdesk van het stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam: 020 716 3801.

Zie voor meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid de website van het BBO (het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs): o.a. waar nog plek is, cijfers over eerdere plaatsingrondes en antwoorden op veelgestelde vragen.

Centrale plaatsing en loting basisschool

Na elke aanmeldperiode worden de aangemelde leerlingen via een centrale computer geplaatst. Je kind krijgt een plek aangeboden op de hoogst mogelijke school van jouw voorkeur. Bij scholen waar meer vraag is dan plek, wordt er geloot door de centrale computer. Loting gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren van ouders en met toepassing van voorrangsregels.

Cijfers over loting

Het afgelopen schooljaar werd circa 94% van de kinderen geplaatst op hun 1e voorkeurschool en 98% op een school in hun top-3. Zie voor een uitgebreide toelichting op deze cijfers de jaarrapportage 8ste jaar toelatingsbeleid bo.

Tien scholen doen niet mee met de centrale loting

In Amsterdam zijn meer dan 200 basisscholen, waarvan er tien niet meedoen met de centrale plaatsing en loting. Dit zijn:

Wil je je kind inschrijven voor een van deze scholen? Neem dan contact op met de school zelf.

Vrije scholen met stedelijke functie

De vrijescholen vervullen een stedelijke functie, waarbij het woonadres geen rol speelt:

Scholen met religieuze toelatingseisen

De volgende scholen hanteren specifieke toelatingseisen vanwege de geloofsrichting van de school: