Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 24 december 2019
Ongeveer een jaar voordat hun kind vier wordt ontvangen ouders een brief van de gemeente Amsterdam, met een oproep om hun kind aan te melden voor de basisschool. Ouders ontvangen bij de brief ook een voorkeursformulier en een informatiebrochure. De geboortedatum van het kind bepaalt in welke aanmeldperiode ouders hun kind moeten aanmelden voor de basisschool. Ouders ontvangen een bewijs van aanmelding.

Oproep aanmelding

Kinderen kunnen zodra ze vier jaar oud worden naar de basisschool. Ongeveer een jaar van tevoren ontvangen, rond de derde verjaardag, ontvangen ouders een brief van de gemeente Amsterdam met een oproep om hun kind op tijd aan te melden.

Voorkeursformulier en informatiebrochre

Bij de brief van de gemeente Amsterdam met de oproep om hun kind aan te melden voor de basisschool ontvangen ouders een voorkeursformulier dat ze ondertekend bij de basisschool van hun eerste voorkeur in moeten leveren.

Ook ontvangen ouders de informatiebrochure Naar de basisschool schooljaar 2020-2021.

Aanmeldperiodes

De geboortedatum van het kind bepaalt wanneer ouders uiterlijk hun kind moeten aanmelden voor de basisschool.

  • geboortedatum 1 september t/m 31 december 2016:
    aanmelding uiterlijk 4 maart 2020
  • geboortedatum 1 januari t/m 30 april 2017:
    aanmelding uiterlijk 3 juni 2020
  • geboortedatum 1 mei t/m 31 augustus 2017:
    aanmelding uiterlijk 4 november 2020

Ontvangstbewijs

Na inleveren van het aanmeldformulier ontvangen ouders binnen één week een bewijs van aanmelding. Neem direct contact op met de school van aanmelding als er een fout staat in het bewijs van aanmelding. Neem ook meteen contact op als er geen bewijs van aanmelding ontvangen is binnen één week.

Centrale plaatsing en loting

Na afloop van iedere aanmeldperiode worden de aangemelde leerlingen via een centrale computer geplaatst. Op scholen waarvoor meer belangstelling dan plek is wordt door de centrale computer geloot. Loting gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren van ouders en met toepassing van voorrangsregels.