Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 12 oktober 2021
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u een brief van de gemeente Amsterdam, met daarin een oproep om uw kind aan te melden voor de basisschool. Daarnaast krijgt u een voorkeursformulier en een informatiebrochure. De geboortedatum van uw kind bepaalt in welke aanmeldperiode u uw kind moet aanmelden. Een computer plaatst uw kind op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur. Dertien Amsterdamse basisscholen doen niet mee met deze centrale loting en plaatsing. Wilt u uw kind inschrijven voor één van deze scholen? Neem dan contact op met de school zelf.

Wanneer aanmelden basisschool?

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u een brief van de gemeente Amsterdam met daarin een oproep om uw kind op tijd aan te melden voor de basisschool. Als een kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig (Art. 3 lid 1 Lpw).

Aanmeldingsperiodes basisschool Amsterdam

De geboortedatum van uw kind bepaalt wanneer u hem of haar uiterlijk moet aanmelden voor de basisschool:

  • geboortedatum 1 september t/m 31 december 2017:
    aanmelding uiterlijk 4 maart 2021;
  • geboortedatum 1 januari t/m 30 april 2018:
    aanmelding uiterlijk 3 juni 2021;
  • geboortedatum 1 mei t/m 31 augustus 2018:
    aanmelding uiterlijk 4 november 2021.

Voorkeursformulier en informatiebrochre

Naast de oproep ontvangt u het voorkeursformulier voor de basisschool schooljaar 2021-2022 . Dit moet u ondertekenen en bij de basisschool van uw eerste voorkeur inleveren.

Ook ontvangt u de informatiebrochure ‘Naar de basisschool schooljaar 2021-2022’.

Heeft u vragen over basisschoolkeuze, aanmelding, loting of toelating? Neem dan contact op met de helpdesk van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO): 020 330 6320. Of bel de helpdesk van het stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam: 020 716 3801.

Centrale plaatsing en loting basisschool

Na afloop van iedere aanmeldperiode worden de aangemelde leerlingen via een centrale computer geplaatst. Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Op scholen waarvoor meer belangstelling dan plek is wordt door de centrale computer geloot. Loting gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren van ouders en met toepassing van voorrangsregels.

Gemiddeld wordt negentig procent van de kinderen geplaatst op een school van de eerste voorkeur en 98 procent op een school in de top drie.

Nadat u het voorkeursformulier heeft ingeleverd, ontvangt u binnen één week een bewijs van aanmelding. Staat er een fout in het bewijs van aanmelding? Of heeft u geen bewijs van aanmelding ontvangen? Neem dan direct contact op met de school.

Dertien scholen doen niet mee met de loting

In Amsterdam zijn ruim 200 basisscholen. In schooljaar 2019-2020 deden dertien daarvan niet mee met de centrale plaatsing en loting, namelijk: