Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 28 november 2022
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u een brief van de gemeente Amsterdam, met daarin een oproep om uw kind aan te melden voor de basisschool. Daarnaast krijgt u een voorkeursformulier en een informatiebrochure. De geboortedatum van uw kind bepaalt in welke aanmeldperiode u uw kind moet aanmelden. Een computer plaatst uw kind op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur. Tien Amsterdamse basisscholen doen niet mee met deze centrale loting en plaatsing. Wilt u uw kind inschrijven voor één van deze scholen? Neem dan contact op met de school zelf.

Wanneer aanmelden basisschool?

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u een brief van de gemeente Amsterdam met daarin een oproep om uw kind op tijd aan te melden voor de basisschool. Als een kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig (Art. 3 lid 1 Lpw).

Aanmeldingsperiodes basisschool Amsterdam

De geboortedatum van uw kind bepaalt wanneer u hem of haar uiterlijk moet aanmelden voor de basisschool:

  • geboortedatum 1 september 2019 t/m 31 december 2019:
    aanmelding uiterlijk 9 maart 2023;
  • geboortedatum 1 januari 2020 t/m 30 april 2020:
    aanmelding uiterlijk 1 juni 2023;
  • geboortedatum 1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020:
    aanmelding uiterlijk 2 november 2023.

Voorkeursformulier en informatiebrochre

Naast de oproep ontvangt u het voorkeursformulier voor de basisschool schooljaar 2022-2023. Dit moet u ondertekenen en bij de basisschool van uw eerste voorkeur inleveren. Ook ontvangt u de informatiebrochure Naar de basisschool in schooljaar 2022-2023.

Nadat u het voorkeursformulier heeft ingeleverd, ontvangt u binnen één week een bewijs van aanmelding. Staat er een fout in het bewijs van aanmelding? Of heeft u geen bewijs van aanmelding ontvangen? Neem dan direct contact op met de school.

Heeft u vragen over basisschoolkeuze, aanmelding, loting of toelating? Neem dan contact op met de helpdesk van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO): 020 330 6320. Of bel de helpdesk van het stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam: 020 716 3801. Zie ook de veelgestelde vragen op de website van het BBO (het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs).

Centrale plaatsing en loting basisschool

Na afloop van iedere aanmeldperiode worden de aangemelde leerlingen via een centrale computer geplaatst. Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Op scholen waarvoor meer belangstelling dan plek is wordt door de centrale computer geloot. Loting gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren van ouders en met toepassing van voorrangsregels.

Cijfers over loting

Stadsbreed wordt gemiddeld 90% van de kinderen geplaatst op een school van de eerste voorkeur en 95% op een school in de top drie. Stadsbreed kiest 82% van de ouders een voorrangsschool, in 98% van de gevallen is de plaatsing gelukt. Bij de 18% leerlingen waarvan de ouders voor een niet-voorrangsschool hebben gekozen is 93% geplaatst.

Bron: veelgestelde vragen op de website van het BBO, meer cijfers zijn te vinden in de pagina met rapportages over het toelatingsbeleid op de website van het BBO.

Tien scholen doen niet mee met de centrale loting

In Amsterdam zijn ruim 200 basisscholen, tien daarvan doen niet mee met de centrale plaatsing en loting, namelijk:

Wilt u uw kind inschrijven voor één van deze scholen? Neem dan contact op met de school zelf.

Vrije scholen met stedelijke functie

De vrijescholen vervullen een stedelijke functie, voor deze scholen speelt het woonadres geen rol:

Scholen met religieuze toelatingseisen

De volgende scholen stellen specifieke toelatingseisen i.v.m. de geloofsrichting van de school: