Gemengde-Scholen-Top-Amsterdam

Geplaatst door OCO op 27 november 2008

Georganiseerd door de onderwijsambassadeur OC&W in samenwerking met Platform Allochtone Ouders en Onderwijs van FORUM, Stichting Kleurrijke Scholen, Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen, Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) en de Ouders verenigd in de Baliegroep

Datum: Donderdag 11 december 2008
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur
Plaats: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Amsterdam is een kleurrijke stad, een stad die in haar diversiteit een uitdaging tot creativiteit ziet. Zeer recent onderzoek toont aan dat etniciteit een factor lijkt te zijn in het samen wonen en werken van mensen in één stad. Er lijken zich gescheiden werelden te ontwikkelen: de witte wijken met goed opgeleide autochtonen met goede banen tegenover de zwarte wijken met lager opgeleiden en problemen op de arbeidsmarkt. Die scheiding krijgt nu ook steeds meer vat op een van de belangrijkste maatschappelijke pilaren voor de toekomst: het onderwijs aan jonge Amsterdammers.
De onevenwichtige samenstelling van scholen in gemengde buurten is reden tot grote zorg. Want als kinderen gescheiden van elkaar naar school gaan, zullen zij nooit in staat zijn vorm te geven aan een kleurrijke stad. Ook voor het benutten van talent is onderwijssegregatie funest. Gemengd onderwijs vergt inspanning, betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid van diverse partijen. Een kleurrijke stad kan niet zonder kleurrijk onderwijs en kleurrijk partnerschap.

Actiepunten
Het doel van de Gemengde-Scholen-Top is te komen tot concrete actiepunten die een extra impuls moeten geven aan vermindering van het aantal (te) zwarte en (te) witte scholen en het realiseren van meer gemengde scholen in Amsterdam. Doelen die ook geformuleerd zijn in het Onderwijsconvenant Kleurrijke Basisscholen. We waarschuwen wel voor te veel vrijblijvendheid: u gaat niet de deur uit zonder zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en met tenminste één concrete actie of toezegging van uw kant te komen. Wij hopen dat u die uitdaging met ons wilt aangaan. Wat kunt ù doen om te komen tot meer gemengd onderwijs. Wij en anderen willen het weten. U gaat het zelf doen!

Programma Gemengde-Scholen-Top-Amsterdam
20.00 uur Opening door Zeki Arslan, onderwijsambassadeur OC&W;
20.05 uur Moderator Pieter Hilhorst legt de spelregels van de avond uit;
20.10 uur Interview met Lodewijk Asscher, wethouder Onderwijs Amsterdam;
20.20 uur Gesprek met Ronald van der Giessen, directeur Oranjefonds;
20.30 uur Aftrap door twee ouders:
– Hans Wilschut van basisschool De Bron en
– Clea Conijnenberg, voorzitter PAOO Amsterdam.
20.45 uur Rondetafelgesprek:
– Stef Blok (Tweede Kamerlid VVD en voormalig voorzitter Parlementaire Onderzoekscommissie Integratiebeleid);
– Maureen van der Pligt (SP-gemeenteraadslid)
– Godfried Lambriex (Stadsdeelbestuurder De Baarsjes)
– Jan Stuijver (Schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ)
– Pieter Hettema (Voorzitter bestuur Cedergroep en woordvoerder Onderling
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, OSVO)
– Albert Scheven (Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling Woonstichting De Key)
– Kees Verhoeven (Directeur MKB Amsterdam)
– Auke Klapwijk (Baliegroep en directeur De Amstelmeerschool)
– Caroline Vonk (Ouderambassadeur Kleurrijke Scholen Amsterdam)
– Carla Neijts (Rector Hervorm Lyceum West)
– Paul Jungbluth (Onderwijssocioloog de Universiteit van Maastricht)
22.30 Einde

Aanmelden
Aanmelden voor de Gemengde-Scholen-Top van 11 december 2008:
Via het digitale online aanmeldingsformulier op de website van FORUM,
www.forum.nl. U ontvangt daarna een bevestiging van uw aanmelding.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog