Landelijke toename jongens op speciale scholen

Geplaatst door OCO op 12 december 2012

In de periode 2003/’04 – 2011/’12 is het aantal leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs landelijk met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs. Met name steeg het aantal jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs, dat bedoeld is voor leerlingen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn of een ernstige ontwikkelingsstoornis hebben.

Toename in VO
In het schooljaar 2011/’12 zaten ruim 70 duizend leerlingen in Nederland op scholen voor speciaal onderwijs. Dat is bijna 2 procent van alle schoolgaande jongeren van 0 tot 25 jaar. In het schooljaar 2003/’04 ging het nog om 54 duizend leerlingen. Die toename speelt vooral op speciale scholen in het voortgezet onderwijs. Daar nam het aantal leerlingen toe van ruim 20 duizend leerlingen in 2003/’04 tot circa 36 duizend leerlingen in 2011/’12. Het aantal leerlingen het van speciale scholen voor basisonderwijs bleef vrijwel gelijk.

Ruim 2,5 keer meer jongens op speciale scholen dan meisjes
In het schooljaar 2011/’12 zaten ruim 2,5 keer zoveel jongens als meisjes op scholen voor speciaal onderwijs. Het aantal jongens nam sterk toe, van bijna 38 duizend in 2003/’04 naar meer dan 50 duizend in 2011/’12. Vooral het aandeel jongens in cluster 4 van het voortgezet onderwijs steeg. Het aantal meisjes op speciale scholen is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven.

Toename in Amsterdam?
In Limburg en Overijssel is het aandeel leerlingen (beiden 2,6%) op scholen voor speciaal onderwijs het grootst. In Noord-Holland ligt dit percentage een stuk lager namelijk op 1,7%. Duidelijke cijfers voor regio Amsterdam zijn er niet, maar wel blijkt volgens de gegevens van het CBS (2012) dat de hoeveelheid leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs (SBO) in Amsterdam in het schooljaar 2011-2012 is afgenomen ten op zichte van het jaar daarvoor. In schooljaar 2010-2011 gingen namelijk 1435 kinderen naar een school voor SBO, terwijl in schooljaar 2011-2012 nog maar 1369 kinderen naar het SBO gingen.

Bronnen:
CBS, Meer jongens op speciale scholen.
CBS, (Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen naar schoolgemeente.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over INGRID_EXTERNE_MEDIA, Blog