‘Mijn! BeroepsOnderwijs’ demonstratie op 10 februari 2010

Geplaatst door OCO op 5 februari 2010

JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, organiseert een demonstratie op woensdag 10 februari 2010 in Den Haag.

Advies OCO: maak duidelijke afspraken over deelname aan demonstratie!
OCO adviseert leerlingen die willen deelnemen aan de demonstratie hierover duidelijke afspraken te maken met school. Verder adviseert OCO leerlingen die nog niet meerderjarig zijn hun ouders te vragen de school schriftelijk te laten weten dat zij hun kind toestemming geven om te demonstreren.

Informatie van JOB: Wij eisen Onderwijs!

Kom woensdagmiddag met ons staken in Den Haag!! Want om 18.30 is er een spoeddebat over de kwaliteit van het mbo. Oftewel het gaat over ons recht op goed onderwijs! Daar moeten we onze stem laten horen. Ze moeten naar ons luisteren. Trouwens voor een staking krijg je vrij! (als je überhaupt al les had ;) )

Actiegroep ‘Mijn! BeroepsOnderwijs’ roept mbo-ers op om aanstaande woensdagmiddag te gaan staken in Den Haag. Vind jij ook dat je recht op goed onderwijs hebt kom dan in actie! Wij zwijgen niet langer! Meld je bij ons aan! Want samen staan we sterk.

JOB ondersteunt deze actie volledig. Want de maat is vol:

    • lessenuitval
    • geen vervangende docenten
    • geen roosters
    • studievertraging door toedoen van school
    • te weinig contacturen (zie inhoud 20-urennorm)

Het blijkt dat er duizenden leerlingen zijn die slecht onderwijs krijgen. Ze raken gedemotiveerd en lopen enorme studievertraging op. Als studenten dit willen veranderen lopen ze aan tegen bureaucratisch georganiseerde scholen waarin nauwelijks naar ze geluisterd wordt. Het gaat bij deze groep studenten niet meer om geen zin hebben in school. Die keuze is er niet eens. Ze moeten vechten voor hun onderwijs.

Ook politici staan aan onze kant. Ahmed Marcouch (stadsdeelvoorzitter Slotervaart) heeft bij ons gesignaleerd dat er grote misstanden zijn op ROC’s in Amsterdam. Ook Staf Depla van de PvdA is kritisch over het onderwijs. Wij hopen dat meer politici inzien dat er verandering moet komen. De lijst van de onderwijsinspectie, die afgelopen maandag gepubliceerd werd, toont aan dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Want nog niet eens alle opleidingen zijn in die lijst verwerkt.

Dus mbo-student kom in actie! Sluit je aan en durf je stem te laten horen! Verdere details van de dag komen op de site van JOB, www.job-site.nl