OCO bezoekt ouders op de IJdoornschool

Geplaatst door OCO op 25 januari 2011

OCO sprak afgelopen dinsdag 25 februari 2011 met circa 7 ouders van de IJdoornschool in stadsdeel Amsterdam Noord. Deze ouders hadden kinderen uit verschillende klassen, van groep 1 tot 8. De meeste ouders die vandaag aanwezig waren hadden echter kinderen in de kleuterklas. Een medewerker van OCO legde uit waar OCO voor staat en wat de organisatie voor ouders/leerlingen kan betekenen.

Ouderbetrokkenheid
De ouders in de ouderkamer gaven aan dat zij merken dat actief betrokkenheid leidt tot betere schoolprestaties. Als ouder weet je wat er afspeelt op school en ben je ook gelijk op de hoogte wanneer de schoolresultaten van je kind wat minder worden.

Er werd door de ouders aangegeven dat de ouderbetrokkenheid laag is en dat er voornamelijk alleen ouders met kinderen van de onderbouw (groep 1-3) aanwezig zijn in de ouderkamer.
Een moeder vertelde dat de school verwacht dat ouders niet meer hun kind naar de klas brengen zodra deze in groep 4 zit, maar dat hun kind zelfstandig de klas in gaat. Ouders kunnen hun kind wel naar school brengen, maar lopen niet richting de klaslokalen. Deze ouders zijn naar mening van moeder minder aanwezig in de school en hierdoor wellicht ook minder betrokken.

Actief betrokken zijn heeft naar mening van de aanwezige ouders positief invloed op de schoolloopbaan van een kind.
Hierbij doet de Ouderkamer een oproep aan alle ouders van de IJdoornschool om ook deel te nemen aan de ouderkamer!

Gestelde vragen/opmerkingen van de aanwezigen
Onderwerpen als de voorschool, huiswerk en de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs werden tijdens de bijeenkomst besproken. De aanwezigen hadden ook vragen over wat zij het beste kunnen doen wanneer hun kind een achterstand heeft. OCO adviseerde om dit aan te geven bij de juf/meester zodat je met deze kan bespreken hoe jij als ouder kan helpen. Ook werd verteld dat de IJdoornschool geen voorleesouders heeft, hoewel de ouders dit wel graag voor hun kinderen willen. Daarnaast gaf een medewerker van OCO nog tips voor het 10-minuten gesprekken die komende weken zal plaatsvinden.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog