Toezicht op scholen wordt maatwerk

Geplaatst door OCO op 7 september 2007

Er komt een nieuwe vorm van onderwijstoezicht. Per school wordt een risicoanalyse gemaakt. Scholen die het slecht doen, krijgen verscherpt toezicht. Het onderwijstoezicht wordt effectiever, sneller en zorgt op termijn voor minder administratieve last voor scholen.

Risicoanalyse
De Inspectie van het Onderwijs maakt van elke schoollocatie jaarlijks een risicoanalyse. Gekeken wordt naar onderwijsopbrengsten, documentatie van besturen en scholen, signalen en uitkomsten van eerder onderzoek. De ervaringen van ouders, leerlingen en gemeenten tellen ook mee.

Op basis van de analyse bepaalt de inspectie hoeveel toezicht op de school wordt gehouden. Als er weinig risico’s zijn, doet de inspectie dat jaar geen verder onderzoek.

De scholen die het slecht doen, krijgen verscherpt toezicht. Hierdoor kan bij (zeer) zwakke scholen sneller worden ingegrepen. De resultaten van het onderzoek worden op de website van de inspectie gepubliceerd.

De inspectie begint in het najaar van 2007 met de risicoanalyse van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. In de loop van 2008 wordt het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet op het Onderwijstoezicht bij de Tweede Kamer ingediend.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog