Twaalf pilots tegengaan segregatie

Geplaatst door OCO op 16 juli 2010

In twaalf gemeenten lopen verschillende pilots om ervaring op te doen met verschillende instrumenten om segregatie tegen te gaan. Het gaat hierbij met name om het centraal aanmeldmoment, maar ook om ouderinitiatieven en vriendschapsscholen. De pilots lopen tot 2012. Regioplan monitort in opdracht van het ministerie van OCW de pilots gedurende de looptijd.

In de Amsterdamse pilots ligt de focus op:

  • plaatsingsbeleid met een vast aanmeldmoment
  • aannamebeleid op basis van sociaal-ecomonische factoren
  • be├»nvloeding van keuzegedrag van ouders door middel van voorlichting

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog