Actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs

Geplaatst door OCO op 13 maart 2018
Bezorgde ouders uit Zeeburg starten een actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs, inmiddels sluiten meer ouders zich aan. De ouders lopen woensdag 14 maart 2018 mee met de stakende leraren. De ouders steunen de leraren, maar hebben ook aanvullende eisen: minder prestatiedruk en vroegselectie, meer aandacht en creativiteit.

Juf is boos – ouders óók

Op woensdag 14 maart 2018 vanaf 12u lopen Ouders voor Goed Onderwijs mee met de stakende leerkrachten. Verzamelpunt is het standbeeld van Spinoza, hoek Amstel/Zwanenburgerwal.

“Leraren in het basisonderwijs staken. En terecht. Als ouders, verenigd in actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs, steunen wij hun eisen en hun acties. Oók vinden we het tijd dat ouders zelf in actie komen.”

Wat willen Ouders voor Goed Onderwijs?

“We willen onderwijs vanuit een visie die de ontwikkeling, het welzijn en de inspiratie van het kind centraal stelt. We willen af van de hoge prestatiedruk op kinderen. De toekomst heeft mensen nodig die creatief denken en innovatief zijn. Het onderwijs gaat nu te veel om statische reproductie van kennis, om cijfers en rendement. Op school zouden leerlingen hun talenten maximaal moeten kunnen ontwikkelen, maar die talenten worden nu vaak amper waargenomen en nieuwsgierigheid wordt eerder geremd dan gestimuleerd. We willen beter. Naar een onderwijssysteem waarin vrijheid, spel en inspiratie worden gecombineerd met verantwoordelijkheid, kritisch denken en zelfontplooiing.”

Dit leidt tot de volgende actiepunten van Ouders voor Goed Onderwijs:

  • Eisen van leraren vervuld: hogere salarissen voor leraren en verlaging van de werkdruk.
  • Kleinere klassen en meer aandacht voor ieder kind. Minimaal twee leerkrachten per (kleuter)klas. Extra handen in de klas beschikbaar als kinderen zorg nodig hebben.
  • Minder prestatiegerichte eisen voor kleine kinderen. Latere selectie voor het voortgezet onderwijs. Meer vrijheid, beweging en begeleid spel.
  • Lesprogramma’s en dagindelingen worden herzien, om beter aan te sluiten op de ontwikkelingsfase van kinderen.
  • Minder nadruk op alleen cognitieve vakken. Muziek, theater, beeldende vorming moeten in het standaardpakket

Ouders voor Goed Onderwijs wie zijn dat?

Op initiatief van bewoners van Nautilus, een woonwerkpand op Zeeburg Amsterdam, vond er op 6 maart 2018 een informatie- en discussieavond plaats over de stakingen in het basisonderwijs. Een schooldirecteur van een basisschool op IJburg was aanwezig om vragen te beantwoorden. Meteen kwam de wens naar voren als ouders de acties van de leerkrachten te steunen en mee te demonstreren, maar dan vanuit het perspectief van ouders.

Bij de tweede bijeenkomst op zondag 11 maart 2018 sloot ook documentairemaker Jennifer Pettersson aan. Voor de podcast Opgejaagd (VPRO) heeft zij twee jaar research gedaan naar het onderwijs en vele ouders, leerkrachten en experts gesproken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste eisen van ouders verwoord. Ook zijn spandoeken beschilderd en flyers gemaakt om meer ouders de gelegenheid te geven zich aan te sluiten voor goed onderwijs.

Tot nu toe bestaat Ouders voor Goed Onderwijs uit ouders uit Amsterdam, uit de wijken Watergraafsmeer, Zeeburg en IJburg maar steeds meer ouders sluiten zich aan.

Meer weten / doen / meedenken?

Mail naar oudersvoorgoedonderwijs@gmail.com.
Of word lid van de facebookgroep Ouders voor Goed Onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog