Tag: Amsterdam

Wat is de Jeugdwet?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Welke soorten jeugdhulp zijn er?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Organisaties, verenigingen en programma’s voor hoogbegaafden

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vragen over opvoeden? Naar het Ouder- en Kindteam (OKT)

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool van mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Taal- en schrijfcursussen Nederlands op hogeschool in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling hoger onderwijs

Veelgestelde vragen over de Centrale Loting & Matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Aanmelding van nieuwkomers op school

Uit vraag en antwoord > Nieuwkomers

Spelinloop bereidt kind met taalachterstand voor op voorschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Open dagen voor groep 7

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Bezwaar indienen tegen de lotingsuitslag? Dit moet je weten!

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het schooladvies en de doorstroomtoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Heroverweging schooladvies na uitslag Centrale Eindtoets afgeschaft

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Open dagen op het mbo in Amsterdam

Blogbericht van 30 januari 2024

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Help, ik vind geen stageplek!

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Belangrijke data bij overstap naar VO in schooljaar 2023/2024

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vervolgbijeenkomst Raadgevers over betere aansluiting aanbod op vraag in Amsterdams VO

Blogbericht van 18 oktober 2023

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

Blogbericht van 25 september 2023

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen

Blogbericht van 16 augustus 2023

Vijf tips als je nog in onzekerheid zit over de loting

Blogbericht van 7 april 2023

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Ouders denken mee over mismatch vraag en aanbod in voortgezet onderwijs

Blogbericht van 13 december 2022

Passend onderwijs in Amsterdam piept en kraakt

Blogbericht van 5 oktober 2022

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Achtergronden bij het inspectieoordeel ‘zeer zwak’ over de SvPO in Amsterdam

Blogbericht van 8 juni 2022

Terugblik DENK-raadslid Numan Yilmaz: ‘Ik probeer als docent altijd neutraal te zijn’

Blogbericht van 11 maart 2022

De Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2022: kansengelijkheid en het lerarentekort de belangrijkste pijlers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

3 maart live-interview met onderwijswethouder Moorman voor terugblik op haar onderwijsbeleid

Blogbericht van 1 maart 2022

Terugblik D66-raadslid Ilana Rooderkerk: ‘In het onderwijs word je niet iets, maar iemand’

Blogbericht van 1 maart 2022

Terugblik GroenLinks-raadslid Simion Blom: ‘Laten we hoge verwachtingen hebben’

Blogbericht van 1 maart 2022

Terugblik CDA-raadslid Diederik Boomsma: ‘De loting, daar moet je continu bovenop zitten’

Blogbericht van 1 maart 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Zit je al klaar om je aan te melden voor de lesjesmiddag?

Blogbericht van 2 februari 2022

Open dagen vo-scholen voor leerlingen groep 8 in 2022

Blogbericht van 16 december 2021

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Open data schoolweging en referentieniveau tonen verschillen in resultaten tussen Amsterdamse basisscholen met een vergelijkbare populatie

Blogbericht van 17 november 2021

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is de voorschool toegankelijk voor alle Amsterdamse peuters?

Uit vraag en antwoord > Toelating voorschool

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Dossiers over passend onderwijs bij OCO

Blogbericht van 11 oktober 2021

Wat kost de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voorschool

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Blogbericht van 15 juli 2021

Zoektocht ouders dwingt OSVO tot erkenning fout

Blogbericht van 7 juni 2021

Vraagtekens bij toetsingscommissie die bezwaren tegen uitkomst loting gaat behandelen

Blogbericht van 10 april 2021

Talentendag op basisschool Nellestein in Zuidoost

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Veel geld naar scholen met doelgroepleerlingen, maar rendeert het ook?

Blogbericht van 8 december 2020

Politieke steun voor beleid kansengelijkheid onderwijs, effectiviteit onbekend

Blogbericht van 30 november 2020

‘‘Worden de kinderen langs de standaard meetlat gelegd, terwijl de situatie nu zo anders is?”

Blogbericht van 6 november 2020

Verschoven van 5 oktober naar 2 november: Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 1 oktober 2020

‘‘Het is zwaar om iedere dag voldoende gezichten voor de klas te krijgen”

Blogbericht van 24 september 2020

‘We worden nog niet zoveel gebeld…’

Blogbericht van 8 september 2020

Leerplichtambtenaren tijdens corona

Blogbericht van 7 juli 2020

Van relatie tot prestatie, noodopvang tijdens Corona

Blogbericht van 18 juni 2020

Geen gezamenlijk antwoord op corona: 12 scholen, 12 verschillende aanpassingen op overgangsregeling

Blogbericht van 3 juni 2020

Tips van de Amsterdamse Kinderombudsman voor onderwijs tijdens en na Corona

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Leerrendement en referentieniveaus als nieuwe minimumeisen van de inspectie

Blogbericht van 29 mei 2020

De Balie Live Journalism i.s.m. AT5: ‘betere evaluatie kansenaanpak nodig’

Blogbericht van 27 mei 2020

Inspreeknotitie OCO voor gemeenteraadscommissie WIO op 6 mei 2020

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Onbegrepen: verschillen in schooladvisering

Blogbericht van 21 april 2020

Overzicht sluitende basisscholen Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Hoe scholen proberen te klimmen op de voorkeurslijst

Blogbericht van 9 maart 2020

Meisjes kiezen voor cultuurscholen, jongens maakt het niet uit

Blogbericht van 4 maart 2020

Havo de Hof, de enige echte categorale havo

Blogbericht van 10 februari 2020

Verslag bijeenkomst Raadgevers over noodplan lerarentekort en medezeggenschap

Blogbericht van 29 januari 2020

Spinoza20first, een school voor autonome leerlingen

Blogbericht van 29 januari 2020

De nieuwe Havo verlegt koers

Blogbericht van 25 januari 2020

Vox College pioniert met praktisch leren

Blogbericht van 24 januari 2020

Structurele extra’s vragen om creatieve oplossingen op OSB en Hyperion

Blogbericht van 23 januari 2020

VSO-examenleerling Imane hoopt op werk achter balie

Blogbericht van 17 januari 2020

“Ze dachten dat een gymnasium in Zuidoost niet nodig was”

Blogbericht van 16 januari 2020

Mijn voorkeurslijst

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Welke Amsterdamse scholen geven filosofie?

Blogbericht van 13 januari 2020

Interview met Barbara Dijkgraaf: “Medezeggenschap is onmisbaar voor ZAAM”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Drie perspectieven op de taak van de medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Oproep aan categorale gymnasia: hou jongens binnenboord

Blogbericht van 14 december 2019

Véél Ouders in Actie op de 7e Montessori

Blogbericht van 9 december 2019

Ouders geven een 6- aan hun invloed in medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

‘Vandaag ben ik ook door andere scholen geïnspireerd geraakt’

Blogbericht van 11 november 2019

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Blogbericht van 8 november 2019

Lerarenstaking woensdag 6 november gaat toch door

Blogbericht van 4 november 2019

ScholenArenA: 1 en 2 november 2019 oriënterende scholenmarkt

Blogbericht van 7 oktober 2019

6 tips voor een goede start in de medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

“Medezeggenschap rocks” aldus voorzitter Kamira Bajioui

Uit vraag en antwoord > Geen categorie