Tag: Amsterdam

Open dagen op het mbo in Amsterdam

Blogbericht van 30 januari 2024

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Help, ik vind geen stageplek!

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Belangrijke data bij overstap naar VO in schooljaar 2023/2024

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vervolgbijeenkomst Raadgevers over betere aansluiting aanbod op vraag in Amsterdams VO

Blogbericht van 18 oktober 2023

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

Blogbericht van 25 september 2023

Taal- en schrijfcursussen Nederlands op de hogeschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling hoger onderwijs

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen

Blogbericht van 16 augustus 2023

Vijf tips als je nog in onzekerheid zit over de loting

Blogbericht van 7 april 2023

Bezwaar indienen tegen de lotingsuitslag? Dit moet je weten!

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Heroverweging schooladvies na uitslag Centrale Eindtoets

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Aanmelding van nieuwkomers op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is een bovenschoolse voorziening?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over de Centrale Loting & Matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het schooladvies en de Centrale Eindtoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Open dagen voor groep 7

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Ouders denken mee over mismatch vraag en aanbod in voortgezet onderwijs

Blogbericht van 13 december 2022

Passend onderwijs in Amsterdam piept en kraakt

Blogbericht van 5 oktober 2022

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Achtergronden bij het inspectieoordeel ‘zeer zwak’ over de SvPO in Amsterdam

Blogbericht van 8 juni 2022

Terugblik DENK-raadslid Numan Yilmaz: ‘Ik probeer als docent altijd neutraal te zijn’

Blogbericht van 11 maart 2022

De Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2022: kansengelijkheid en het lerarentekort de belangrijkste pijlers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

3 maart live-interview met onderwijswethouder Moorman voor terugblik op haar onderwijsbeleid

Blogbericht van 1 maart 2022

Terugblik D66-raadslid Ilana Rooderkerk: ‘In het onderwijs word je niet iets, maar iemand’

Blogbericht van 1 maart 2022

Terugblik GroenLinks-raadslid Simion Blom: ‘Laten we hoge verwachtingen hebben’

Blogbericht van 1 maart 2022

Terugblik CDA-raadslid Diederik Boomsma: ‘De loting, daar moet je continu bovenop zitten’

Blogbericht van 1 maart 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Zit je al klaar om je aan te melden voor de lesjesmiddag?

Blogbericht van 2 februari 2022

Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Open dagen vo-scholen voor leerlingen groep 8 in 2022

Blogbericht van 16 december 2021

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Open data schoolweging en referentieniveau tonen verschillen in resultaten tussen Amsterdamse basisscholen met een vergelijkbare populatie

Blogbericht van 17 november 2021

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is de voorschool toegankelijk voor alle Amsterdamse peuters?

Uit vraag en antwoord > Toelating voorschool

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs