Amsterdam heeft een primeur met OCO

Geplaatst door OCO op 29 november 2006

Vanaf 6 december 2006 kunnen Amsterdamse ouders en leerlingen met al hun vragen over onderwijs terecht bij OCO, de onafhankelijke Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam. De informatie van OCO ondersteunt onderwijsconsumenten bij het vergelijken, kiezen en beoordelen van een school.

Informatie voor en kwaliteitswaardering door ouders en leerlingen
Op 6 december 2006 zal wethouder Ahmed Aboutaleb het officiële startschot van de Onderwijs Consumenten Organisatie in Amsterdam geven in de Balie. Dan zal de website www.onderwijsconsument.nl en de telefonische informatielijn van start gaan.

Op de website van OCO wordt informatie over onderwijs in Amsterdam bij elkaar gebracht en begrijpelijk en toegankelijk gepresenteerd. OCO zal ook (via een nader bekend te maken nummer) telefonisch voor vragen en ondersteuning van onderwijsconsumenten bereikbaar zijn.

Op basis van veel voorkomende vragen gaat OCO acties ondernemen om knelpunten onder de aandacht te brengen van besturen, politiek en publiek.

Voor debatten over grootstedelijke maatschappelijke onderwijskwesties werkt OCO samen met de Balie. Door heel Amsterdam zal OCO contact zoeken met ouders, leerlingen en organisaties om praktijkvragen te verzamelen en informatie te verspreiden.

Op de website van OCO kunnen onderwijsconsumenten aangeven wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en hoe ze de kwaliteit van diensten en activiteiten van de school waarderen. Zo ontwikkelt OCO zich tot een informatiebron die zowel objectieve beschrijvende informatie over scholen verschaft als de meer persoonlijk gekleurde ervaringen van ouders en leerlingen weergeeft.

Achtergronden
OCO richt zich op de ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs vanaf de Voorschool tot en met het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs inclusief het Speciaal Onderwijs.

Vanwege de nadruk op informeren, vergelijken, kiezen en beoordelen is gekozen voor het perspectief van een consumentenorganisatie. Vergelijkbaarheid van resultaten en activiteiten van scholen en keuzebewustzijn van onderwijsconsumenten bevordert de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs. Bundeling van krachten en belangen van de individuele ouders en leerlingen als afnemers van onderwijs in hun positie ten opzichte van de professionele aanbieders van onderwijs rechtvaardigt een consumentenbenadering.

Voor scholen vormt OCO een kans zich positief te onderscheiden door heldere informatie te verschaffen over visie en accenten. Ook biedt OCO scholen de gelegenheid beter zicht te krijgen op hoe ouders en leerlingen het onderwijs ervaren. OCO levert een bijdrage aan het versterken van de motivatie en participatie van ouders en leerlingen en de communicatie tussen ouders, leerlingen en school.

Amsterdam heeft in Nederland een primeur met het starten van een onderwijsconsumentenorganisatie. Een onderwijsconsumentenorganisatie past in de landelijke ontwikkeling naar meer autonomie voor scholen gekoppeld aan een meer vraaggericht aanbod.

OCO wordt opgezet door Ideeën & Media VGP en wordt in de loop van 2007 omgevormd tot een stichting. Het College van B&W van de gemeente Amsterdam stelde in de zomer van 2006 een subsidie beschikbaar voor de start van een onafhankelijke onderwijsconsumentenorganisatie na een competitie in twee rondes waar tien aanvragen werden beoordeeld door een jury. OCO is voortgekomen uit een motie uit december 2004 van gemeenteraadslid Karina Schaapman inzake vraaggericht onderwijs. Eind 2007 wordt OCO geëvalueerd. Daarna besluit de gemeente over structurele subsidie. OCO wordt bij de start begeleid door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO).

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog