Amsterdamse basisscholen ‘mengen’ actief

Geplaatst door OCO op 3 december 2008

Op 18 november 2008 organiseerde de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), samen met de Stichting Kleurrijke Scholen en het landelijke Kenniscentrum Gemengde Scholen voor de tweede keer dit jaar een uitwisselingsbijeenkomst voor Amsterdamse oudergroepen.

Op een tiental scholen in Amsterdam zijn ouders, schooldirecties en docenten actief bezig activiteiten te ontplooien om een gemengde school te worden of te blijven. Iets dat volgens Fatima Elatik, wethouder onderwijs stadsdeel Zeeburg, zeer lovenswaardig is: “Veranderingen komen echt van onderop. Hoe meer mensen jullie weten te raken, hoe meer we kunnen bereiken. Gemengde scholen zijn goed voor de wijken, de kinderen en stiekem ook voor onszelf.” Vijf jaar geleden organiseerde de Zeeburgse wethouder een bijeenkomst voor autochtone ouders die op de wachtlijst van een ‘witte’ school stonden. Hun kinderen gingen daarna naar een goede buurtschool: de J.P. Coenschool. De uitwisselingsbijeenkomst vond daarom ook daar plaats.

Met de aanwezigen werden routekaarten gemaakt. De wegen naar hulp, ondersteuning, nieuwe ouders, werkzame activiteiten en fondsen zijn namelijk niet altijd makkelijk te vinden of moeilijk begaanbaar. Stadsdelen tonen soms hun goede wil, maar afdelingen werken langs elkaar heen. Bij het organiseren van een leuke schoolactiviteit voor de buurt moet er bijvoorbeeld een evenementenvergunning aangevraagd worden die weer geld kost of het prachtig nieuwe uithangbord van school mag van de welstandcommissie niet te ver uithangen.

De aanwezigen vinden dat schoolbesturen aan de slag moeten gaan met het convenant Kleurrijke Basisscholen, vooral in de afspraken rondom maximale schoolgrootte wordt veel heil gezien. Ook een goede samenwerking tussen ouders, directie en lerarenteam wordt essentieel gevonden. Maar “Het blijft de weg van de lange adem”, verzucht menig ouder. “Lets go for it”, was de aanmoediging waarmee Elatik afsloot.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog