Relatief veel schorsingen en verwijderingen in Amsterdam, landelijke daling

Geplaatst door Kaja Sariwating op 29 januari 2015
De Onderwijsinspectie rapporteert dat vorig schooljaar minder leerlingen zijn geschorst of weggestuurd van school. In het hele land werden in het voorgezet onderwijs in totaal 4.835 leerlingen voor korte tijd geschorst en 555 leerlingen van school verwijderd. De scholen afkomstig uit de vier grootste steden (de G4) – waaronder Amsterdam – namen een derde van alle schorsingen en verwijderingen in het land voor hun rekening. Lichamelijk geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen leerkrachten en storend gedrag in de les zijn de meest voorkomende redenen voor een schorsing of verwijdering.

In verhouding veel schorsingen en verwijderingen in G4

In schooljaar 2013-2014 werden 5.390 schorsingen en verwijderingen door scholen in het voortgezet onderwijs aan de Onderwijsinspectie gemeld. De scholen afkomstig uit de vier grootste steden (G4) – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – namen met 1.807 meldingen een derde van de gevallen voor hun rekening. Uit de rest van het land kwamen 3.583 meldingen binnen bij de Onderwijsinspectie. In de G4 ging het om 1,6 procent van de leerlingen ten opzichte van het totaal aantal leerlingen, ruim drie maal zoveel als de 0,5 procent in de middelgrote steden (G28) en zelfs vier maal zoveel als de 0,4 procent in de overige gemeenten.

Aantal schorsingen en verwijderingen in voortgezet onderwijs daalt

In het voorgezet onderwijs werden 4.835 leerlingen geschorst, een afname met 10 procent ten opzichte van schooljaar 2012-2013. Het aantal verwijderingen daalde met ongeveer 7 procent tot 555 leerlingen. Gemiddeld duurde een schorsing drie dagen. Sinds het schooljaar 2009-2010 is dit constant gebleven. Helaas is uit de Factsheet van de Onderwijsinspectie (zie download onderaan dit bericht) niet af te leiden of deze daling ook geldt voor Amsterdam.

Een op de tien scholen heeft niets gemeld

De afgelopen vijf jaar heeft 1 op de tien scholen nooit een melding gedaan. Onbekend is of deze scholen zich onttrekken aan de meldingsplicht of dat ze zich beperken tot schorsingen van maximaal 1 dag waarvoor geen meldingsplicht geldt. Ook interne schorsingen, waarbij leerlingen in een aparte ruimte in school aan het werk zijn gezet, vallen buiten de wettelijke meldingsplicht. Een school mag een leerling maximaal vijf dagen schorsen, alleen als een leerling geschorst is in het kader van een verwijderingsprocedure mag het langer.

Lichamelijk geweld meest voorkomende oorzaak

Lichamelijk geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen leerkrachten en storend gedrag in de les zijn de meest voorkomende redenen voor een schorsing of verwijdering. Andere redenen voor schorsing en verwijdering zijn het gebruik van drugs en alcohol, wapenbezit en fraude op school. Van de geschorste of verwijderde leerlingen is 77 procent een jongen. De meeste meldingen van schorsing en verwijdering betreffen leerlingen in het praktijkonderwijs of het vmbo. Er worden evenveel scholieren geschorst en verwijderd op een openbare school als op een bijzondere school.

Voor dit artikel zijn de cijfers van de Factsheet Schorsingen en verwijderingen (Elektronische meldingen 2009/2010 tot en met 2013/2014) van de Onderwijsinspectie gebruikt. Het is mogelijk dat er meer leerlingen zijn geschorst of verwijderd, maar dat deze gevallen niet zijn gemeld bij de Onderwijsinspectie.

Meer artikelen over Blog