Arbeidsinspectie: Driekwart van de praktijklokalen zijn onveilig

Geplaatst door OCO op 19 januari 2011

In veel praktijklokalen van middelbare- en mbo-scholen is het vaak niet veilig. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Arbeidsinspectie. In het nieuwe onderzoek komt naar voren dat in ruim driekwart van de 136 gecontroleerde scholen onveilig wordt gewerkt met machines en gevaarlijke stoffen. In 2009 werd er nog in negen van de tien praktijklokalen, van de 108 gecontroleerde praktijklokalen, onveilig gewerkt.

Herhalingsbezoek
Bij 108 scholen was de inspectie al eerder langs geweest. Van deze scholen was slechts 27 procent nu wel in orde. Bij de overige driekwart werden opnieuw overtredingen geconstateerd. Bij deze scholen waren één of meerdere overtredingen geconstateerd. De scholen hadden vaak wel maatregelen genomen in het eerder geïnspecteerde lokaal, maar niet de risico’s aangepakt in de overige lesruimtes. Bij de niet eerder gecontroleerde scholen was slechts 3 procent van de gevallen helemaal in orde.

Op de plekken voor hout- en metaalbewerking bleken de leerlingen en docenten gewond te kunnen raken, omdat cirkelzaagmachines en boormachines niet goed waren afgeschermd. Ook was er vaak sprake van achterstallig onderhoud en zaten de machines niet goed vast aan de ondergrond. In laboratoria, natuur- en scheikundelokalen worden gevaarlijke stoffen gebruikt, maar bij de inspecties bleken de stoffen niet altijd veilig opgeslagen te zijn.

Tien ongevallen per jaar
Gemiddeld vinden er tien ongevallen per jaar plaats. “Dan gaat het om ernstige ongevallen, die bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen en in sommige gevallen blijvend letsel tot gevolg hebben. Het is één keer voorgekomen dat iemand zijn arm kwijtraakte”, zegt woordvoerster Magda de Vetten van de Arbeidsinspectie.

Arbocatalogi
De Arbeidsinspectie dringt er bij werkgevers en werknemers op aan de zogenoemde arbocatalogi, die afspraken bevatten over het voorkomen van deze risico’s, ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Ook moeten docenten, onderwijsassistenten en schoolleiding meer bewust worden gemaakt van de veiligheid in delokalen.

Meer artikelen over Blog