Tag: vo

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Rutte-regeling

Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Hoe stroom ik door van havo naar vwo?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Heb ik recht op inzage van tentamens en examens?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Leesvaardigheid en argumentatie oefenen voor centraal examen Nederlands havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Laptop en tablet op school als lesmateriaal in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is het onderwijsconcept van montessori?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Toetsen in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toetsen

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat betekent passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling