Tag: vo

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Verlof

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Waar vind ik websites met oefenexamens en examenbundels?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het staatsexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is NT2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is online pesten? En wat kun je er tegen doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid voortgezet onderwijs

Wat is het studiehuis?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Uit vraag en antwoord > Toelating voortgezet onderwijs

Profielkeuze in het vmbo en het mavo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Leesplezier thuis en in de klas

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Heb ik recht op inzage van tentamens en examens?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Hoe stroom ik door van havo naar vwo?

Uit vraag en antwoord > Toelating voortgezet onderwijs

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs