Tag: vo

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Leesvaardigheid en argumentatie oefenen voor centraal examen Nederlands havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Verlof

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Waar vind ik websites met oefenexamens en examenbundels?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het staatsexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is NT2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is online pesten? En wat kun je er tegen doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid voortgezet onderwijs

Wat is het studiehuis?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Uit vraag en antwoord > Toelating voortgezet onderwijs

Profielkeuze in het vmbo en het mavo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Leesplezier thuis en in de klas

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Heb ik recht op inzage van tentamens en examens?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Hoe stroom ik door van havo naar vwo?

Uit vraag en antwoord > Toelating voortgezet onderwijs

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtambtenaar

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Laptop en tablet op school als lesmateriaal in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Leermiddelen

Wat is het onderwijsconcept van montessori?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Toetsen in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toetsen

Een hbo-opleiding kiezen? Handige websites en tests voor studiekeuze

Uit vraag en antwoord > Overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

Het ‘geef-me-niet-de-beurt-register’, Lubach en experts over de leescrisis

Blogbericht van 3 oktober 2020

Lifecoaching en huiswerkbegeleiding bij Studiezalen

Uit vraag en antwoord > Leerachterstand, bijles en huiswerkbegeleiding

De VO scholen gaan in juni weer open: Wat betekent dat?

Blogbericht van 19 mei 2020

Chronologisch overzicht kamerstukken en documenten over Coronavirus en onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Hoe scholen proberen te klimmen op de voorkeurslijst

Blogbericht van 9 maart 2020

Spinoza20first, een school voor autonome leerlingen

Blogbericht van 29 januari 2020

Moet school opvang voor leerlingen regelen tijdens een staking?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Welke Amsterdamse scholen geven filosofie?

Blogbericht van 13 januari 2020

Oproep aan categorale gymnasia: hou jongens binnenboord

Blogbericht van 14 december 2019

Opvallend grote verschillen in slaagpercentages

Blogbericht van 12 juni 2019

Te veel gezakte vo-examenkandidaten in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Onderzoeksgegevens over opstroom en afstroom

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Meer opstroom dan afstroom

Blogbericht van 7 maart 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Maatwerk

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

Blogbericht van 31 januari 2018

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

Blogbericht van 10 juli 2017

7 februari 2017: OSVO vraagt ouders advies

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs?

Blogbericht van 25 april 2016

Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

Blogbericht van 2 oktober 2015

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Blogbericht van 5 augustus 2015

OCO maakt de balans op na 1 jaar passend onderwijs

Blogbericht van 18 juni 2015