Tag: vo

Een hbo-opleiding kiezen? Deze websites kunnen daarbij helpen.

Uit vraag en antwoord > Overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

Spinoza20first, een school voor autonome leerlingen

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Moet school opvang voor leerlingen regelen tijdens een staking?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Welke Amsterdamse scholen geven filosofie?

Blogbericht van 13 januari 2020

Oproep aan categorale gymnasia: hou jongens binnenboord

Blogbericht van 14 december 2019

iPad als lesmateriaal in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Heb ik recht op toetsinzage?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Opvallend grote verschillen in slaagpercentages

Blogbericht van 12 juni 2019

Te veel gezakte vo-examenkandidaten in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (vmbo en mavo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke rekenmachine moet ik gebruiken op het examen? (vmbo en mavo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke grafische rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Waar vind ik oefenexamens en examenbundels?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Onderzoeksgegevens over opstroom en afstroom

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Meer opstroom dan afstroom

Blogbericht van 7 maart 2019

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van het montessori-onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van daltonscholen?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Profielkeuze in het vmbo en de mavo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Hoe stroom ik door van havo naar vwo?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

Blogbericht van 31 januari 2018

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

Blogbericht van 10 juli 2017

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Leerplichtambtenaar

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

7 februari 2017: OSVO vraagt ouders advies

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat is digitaal pesten? En wat is er tegen te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden