Tag: vo

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat betekent passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is NT2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is online pesten? En wat kun je er tegen doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid voortgezet onderwijs

Wat is het studiehuis?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Uit vraag en antwoord > Toelating voortgezet onderwijs

Profielkeuze in het vmbo en het mavo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Leesplezier thuis en in de klas

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Heb ik recht op inzage van tentamens en examens?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Hoe stroom ik door van havo naar vwo?

Uit vraag en antwoord > Toelating voortgezet onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Leesvaardigheid en argumentatie oefenen voor centraal examen Nederlands havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtambtenaar