Bezorgde en mondige moeders vinden OCO

Geplaatst door OCO op 14 maart 2007
OCO, de onderwijsconsumenten organisatie voor alle leerlingen en ouders in Amsterdam, heeft een website www.onderwijsconsument.nl, een telefonische infodienst 020-3306320 (tijdens kantooruren en tijdelijk ook daarbuiten), boekjes zoals “waar hébben ze het over?” en activiteiten. Vindt de zoekende onderwijsconsument OCO al? Wie wel en wie niet? Wat zoekt de leerling en wat wil de ouder weten?

Wie belt met OCO?

In januari 2007 heeft de telefonische infodienst van OCO dagelijks ca 6 telefoontjes ontvangen. Met name moeders weten de weg naar OCO te vinden (90% telefoontjes). Leerlingen en vaders roepen nog minder de hulp in van OCO (10%, telefoontjes). Het merendeel van de mensen is afkomstig uit Amsterdam; in januari 2007 belde een vijftal mensen van buiten Amsterdam die een vergelijkbare organisatie in de eigen regio zocht.

De moeders hebben zich veelal goed georiënteerd, maar komen zelf niet verder. Wat zegt het als 80% slaagt in 5 HAVO? Hoeveel leerlingen zijn voor 5 HAVO al uitgevallen? Of: “Ik heb open dagen bezocht, maar wat zegt dat nou over de sfeer op een gewone schooldag?” De leerlingen bellen veel minder voorbereid; zij hebben hulp nodig om hun vraag te stellen en bedenken samen met OCO de eerste stap.

Wat voor soort vragen stellen leerlingen en ouders aan OCO?

 • Informatie opvragen: 50%

  Acties van OCO nav vraag: de Parool Scholengids toezenden, verwijzen naar / wegwijs maken in de website van OCO, uitleg geven over de inspectierapporten, schoolkeuze checklists en onderwijssystemen (hoe bepaal ik welk systeem het beste is voor mijn kind?”).

 • Hart luchten: 20%

  Deze bezoekers ondernemen de juiste acties, zijn actief bezig met het uitwerken van hun vraag, maar ondervinden weerstand en voelen zich vaak boos en niet gehoord. Actie van OCO nav vraag: luisteren, bevestigen, samenvatten, vragen en te ondernemen stappen expliciteren, alternatieven aandragen (met name de toon van de gevoerde communicatie met instanties en scholen).

 • Casussen (30%)

  Deze hulpvragers hebben een concrete vraag en bevinden zich op een dood spoor. De casussen spelen zowel in het primair als in het voortgezet en gaan over bijzondere begeleiding (adhd, dyslexie) en de communicatie tussen ouder en school (uitval, verwijdering). Actie van OCO nav vraag: resumeren van de onderdelen van de vraag, bevestiging van het probleem en de gevoelde urgentie, acties expliciteren en bronnen aanwijzen voor hulp. In veel gevallen is het van belang de (wettelijke) kaders en mogelijkheden aan te geven; wat kan een ouder in zo’n geval doen? Wat is de school wettelijk verplicht? Welke protocollen zijn er? Hoe ziet een klachtenprocedure eruit? Daarnaast helpt OCO de ouder om het eigen belang te benoemen (op de school blijven of een andere school? Wil de ouder er met de school uitkomen?). Vanuit de eigen belangen kan OCO meedenken over de stappen die nog genomen kunnen worden. In veel gevallen vinden de ouders het belangrijk dat de school een plan opneemt in de organisatievoering, waarmee komende leerlingen en ouders hun voordeel kunnen doen. Het gevoelde belang van de ouder is eigen-belang overstijgend.

Waarover gaan de vragen aan OCO?

De onderwerpen van de vragen in januari waren:

 • (voorbereiding op) verwijdering van school
 • schoolsluiting
 • vervanging leerkrachten
 • postcodebeleid
 • centraal inschrijfpunt
 • geen plek na aanmelding
 • vve en psz
 • speciaal onderwijs
 • Schoolkeuze po-vo
 • Schooladvies en kernprocedure
 • Schoolkeuze vo-mbo
 • Communicatie tussen ouder – leerkracht – directie / schoolbestuur
 • klachtenprocedures
 • Veiligheid op school: ongevallen en gezondheid
 • Schoolprocedures, protocollen bijzondere begeleiding
 • Wettelijk kader: school- en lestijden, schooladvies

Wat doet OCO met de vragen?

De gesprekken met OCO lopen uiteen van 5 tot 45 minuten. Soms levert OCO de gewenste informatie of geeft aan waar deze te vinden is. In veel gevallen luistert de OCO medewerker, vat deze de vragen samen en ordent de hulpvraag. Daarna geeft OCO mogelijkheden aan voor te nemen stappen. De ouder is vaak rustiger en ziet weer kansen na het gesprek met OCO. OCO neemt niet de activiteit van de ouder over, maar wijst mogelijke wegen, wetten en hulpbronnen aan.

De vragen en cases van de telefoongesprekken worden met toestemming van de beller, anoniem, op de website geplaatst. Vanuit de telefoonvragen en zoekopdrachten wordt de informatie op de website van OCO uitgebreid. Onderwerpen waarover nog niet gebeld wordt en doelgroepen die nog niet bellen (vaders en ook leerlingen) zijn aanleiding voor nieuwe OCO activiteiten.

Download Verslag

Meer informatie is te lezen in het uitgebreide verslag over OCO uit januari 2007.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog