5 februari 2008: Lancering ouderbetrokkenheid.nl

Geplaatst door OCO op 29 januari 2008

Dinsdag 5 februari 2008 wordt de website ouderbetrokkenheid.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Podium Mozaïek van 14.30 uur tot 18.00 uur, betrokken ouders zijn van harte welkom.

Ouderbetrokkenheid staat volop in de belangstelling. Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat betrokken ouders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een levendig schoolklimaat, een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school, én een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Met de belangstelling voor ouderbetrokkenheid neemt ook het besef toe dat ouders en school elkaar nodig hebben, als partners in de opvoeding, in de dagelijkse schoolgemeenschap en in de medezeggenschap.

Ouderbetrokkenheid.nl is een nieuw initiatief dat zich richt op het stimuleren van ouderbetrokkenheid op Amsterdamse scholen en het uitwisselen van kennis en ervaring. Behalve de gelijknamige website biedt ouderbetrokkenheid.nl ook een expertisenetwerk dat scholen in Amsterdam kan ondersteunen met: procesbegeleiding op scholen, hulp bij het opstellen van een ouderplan, training schoolpersoneel, uitwisselingsbijeenkomsten tussen Amsterdamse scholen. Ouderbetrokkenheid.nl is een initiatief van Project Capabel.

Voor aanmeldingen voor de bijeenkomst op 5 februari of vragen over ouderbetrokkenheid.nl is Faouzia Daddah contactpersoon, email f.daddah@projectcapabel.nl, telefoon (020) 686 59 85.

Zie de download hieronder voor het volledige programma op 5 februari in Podium Mozaïek.

uitnodiging en programma lancering ouderbetrokkenheid.nl 5 februari 2008