Ouderbetrokkenheid in Amsterdam

Geplaatst door IH op 20 september 2014
Vanaf de peuterspeelzaal tot en met het voortgezet onderwijs worden ouders gevraagd om betrokken te zijn bij het onderwijs. Er zijn veel vormen van ouderbetrokkenheid: meepraten over schoolbeleid, meehelpen bij schoolactiviteiten, thuis belangstelling tonen voor school, thuis helpen met huiswerk. Ouderbetrokkenheid is een samenwerking tussen ouders en school met betere prestaties van het kind en hogere kwaliteit van de school als gemeenschappelijk doel.

Prestaties en kwaliteit

Uit resultaten van (inter)nationale onderzoeken naar ouderbetrokkenheid blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders en school leidt tot betere prestaties van het kind. De ouders blijken zich meer serieus genomen te voelen wanneer zij hun betrokkenheid tonen en hebben meer inzicht in wat er speelt op school. Daarnaast kan de school haar kwaliteit vergroten doordat de leerkracht de omgeving van het kind beter kent en daardoor beter zicht heeft op wat het kind nodig heeft om goed te kunnen presteren.

Waarom ouderbetrokkenheid?

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid:

  • de leerprestaties van het kind verbetert
  • het gedrag en de werkhouding van het kind verbetert
  • helpt bij het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval

Het is belangrijk dat ouders meedenken over en meewerken aan het onderwijs dat hun kind wordt geboden. De Onderwijsraad benoemt vier soorten motieven waar vanuit scholen werken aan ouderbetrokkenheid:

  • taakverlichting van school
  • afstemming tussen ouders en school over opvoeding
  • verbeteren van het leerproces
  • democratisering van het onderwijs

Beleid Gemeente Amsterdam afgelopen jaren

Hoe invulling wordt gegeven aan ouderbetrokkenheid is per school verschillend. De school en de ouders kunnen dit zelf vormgeven. De gemeente Amsterdam levert een bijdrage door het het belang van ouderbetrokkenheid onder de aandacht te brengen en door de samenwerking tussen ouders en scholen te stimuleren. De gemeente heeft verschillende programma’s rondom het thema ouderbetrokkenheid ontwikkeld. De gemeente werkte daarbij samen met scholen en schoolbesturen om de kwaliteit van het primair onderwijs in de stad te verbeteren, ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken en taalachterstanden bij ouders en jonge kinderen te verkleinen. De Gemeente Amsterdam heeft verslag gedaan van diverse projecten op het gebied van ouderbetrokkenheid in de afgelopen jaren in de publicatie Onderwijs maak je samen.

Anderstalige ouders

Speciaal voor anderstalige ouders met kinderen op de basisschool heeft de gemeente Amsterdam het traject Taal en Ouderbetrokkenheid ontwikkeld, om de taalachterstand van ouders te verkleinen en tegelijkertijd hun betrokkenheid bij de school te vergroten.

Meer info

Zie Kennisnet voor meer achtergronden over ouderbetrokkenheid.

Meer artikelen over Blog