Capoeira-Kids

Geplaatst door OCO op 13 februari 2008

In drie buurten in Amsterdam moet het project Capoeira-Kids er voor zorgen dat allochtone en autochtone jongeren die in dezelfde buurt wonen, maar niet met elkaar naar school gaan, elkaar toch leren kennen.

In Amsterdam Noord doen de CF Capelleschool en de Piramide mee. In de Baarsjes zijn het de Roos en de Meidoorn en in Zeeburg nemen de Olympus en de Zuiderzeeschool deel aan het project. Tevens zal er op 7 maart een kick-off plaats vinden op de Olympus.

De hoofddoelstelling van Capoeira-Kids is langdurig contact creëren tussen allochtone en autochtone jongeren die in dezelfde wijk wonen, maar naar een andere school gaan. In totaal worden er drie gemengde buurten in Amsterdam geselecteerd. In elke buurt zijn twee basisscholen die van elkaar verschillen in populatie leerlingen, betrokken bij het project. Het contact wordt tot stand gebracht door leerlingen uit groep 7 van twee basisscholen uit één wijk, gezamenlijk een aantal Capoeira lessen te geven. Tijdens deze Capoeira lessen maken ze niet alleen kennis met de sport en elkaar, maar bereiden ze ook samen een voorstelling voor die ze zullen opvoeren voor hun ouders en wijkbewoners. Doordat de leerlingen in dezelfde wijk wonen, komen ze elkaar na afloop van het project ook nog op straat tegen. Daarnaast, door de vriendschappen van de kinderen en de collectieve ouderactiviteiten die op school plaatsvinden, ontstaat er tevens een laagdrempelige situatie voor wederzijds contact van de ouders van de leerlingen. Zodoende heeft het project een breed en duurzaam effect.

Waarom Capoeira?
Capoeira is bij uitstek een sport die geschikt is om verschillende sociale groepen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. Capoeira is een spel, vaak omschreven als een Braziliaanse vecht-danskunst. Het komt oorspronkelijk uit de tijd van de slavernij. Door samen te zingen en te dansen konden de slaven uiting geven aan hun emotie en gevoel van saamhorigheid. Bij Capoeira draait het om samenspel, de spelers hebben elkaar nodig, daarom is wederzijds respect van groot belang. Door de verbondenheid die onderling ontstaat, zullen de verschillen in etnische afkomst, leeftijd en sekse van de spelers vervagen en ontstaat er sociale integratie.
Door het aanleren van alle vaardigheden die in Capoeira aan bod komen, gaat de eigenwaarde van een kind groeien. De sport maakt je fysiek sterker, is een uitlaatklep voor (negatieve) energie, maar is ook gezond en een leuke en verantwoorde manier om overgewicht te reduceren.
Maar ook het culturele element in Capoeira is belangrijk, het zingen en samen muziek maken brengt saamhorigheid. Capoeira kun je niet alleen, je doet het samen. Dat vraagt om inlevingsvermogen en samenwerking en helpt op die manier bij het versterken van sociale vaardigheden.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Diversion

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog